Събития Намалява безработицата в Старозагорско

Намалява безработицата в Старозагорско

Сряда, 25 май 2016 г., 15:27
Размер на буквите
Бюро по трудаНамалява безработицата през април в Старозагорско, информираха от Бюрото по труда. По данни на Агенция по заетостта, в Бюрата по труда на област Стара Загора са се регистрирали 11 118 безработни и равнището на безработица е 7,5 на сто, с 1,8 процентни пункта по-ниско от стойността на показателя за страната. Спрямо предходния месец, равнището на безработица намалява с 0,5 процентни пункта, а регистрираните безработни със 750 души. С най-ниско равнище на безработица е община Казанлък – 4,2 на сто, а с най-високо - община Николаево - 64,3%. Регистрираните безработни в Стара Загора през месец април също намаляват. Общият им брой достигна 3455. Равнището на безработица е 4,4 на сто и намалява спрямо предходния март с 0,4 процентни пункта. Намалението в общия брой на регистрираните безработни спрямо предходния месец е с 331 души. По общини стойността на показателя е: община Стара Загора - регистрирани безработни 3368, равнище на безработица - 4,3 на сто; община Опан - регистрирани безработни 87, равнище на безработица - 13,8 на сто.
В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 2070 (59,9 на сто). Увеличението спрямо предходния март е с 0,5 процентни пункта. Най-висок остава относителният дял на жените специалисти – 41,8 на сто през април, 41,2 на сто предходния март. Намаляват безработните в младежка възраст (360 през месец април, 409 предходния март). Сред тях преобладават безработните на възраст 25-29 години – 260, тоест 72,2 на сто от всички регистрирани през април младежи. Сравнението с предходния март, показва намаление с 6,5 на сто. Месечният брой на безработните в активна трудоспособна възраст е 1763, с 8,3 на сто по-малко от регистрираните на възраст 30-50 години през март. Намалява месечният брой на безработните над 50 години – 1332 при 1454 през месец март.
С 25,1 на сто намаляват и новорегистрираните безработни. В зависимост от предмета на икономическата дейност, най-много продължават да са новорегистрираните безработни от сектор услуги – 200, индустрия – 122 и търговия – 76.
През април са обявени 418 работни места. Заявените работни места на първичния пазар са 388, с 3,5 на сто по-малко от заявените предходния март. Частният сектор е заявил 234 места - 56,0 на сто от местата. Делът му намалява от 68,6 на сто през март до 56,0 на сто от вакантните длъжности в отчетния месец. През месец април 331 - 79,2 на сто от заявените работни места са за безработни без квалификация.
Безработните постъпили на работа през април са 374, жените – 202, младежите - 82, безработните с висше образование - 5, продължително безработните – 32, безработните с намалена работоспособност - 8.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |