Събития 8% е равнището на безработица в Старозагорска област

8% е равнището на безработица в Старозагорска област

Понеделник, 02 май 2016 г., 15:09
Размер на буквите
1Бюро по трудаОбщо 11 868 безработни са регистрирани през март в Бюрата по традя в Старозагорско. Равнището на безработица е 8,0 на сто, с 1,9 процентни пункта по-ниско от стойността на показателя за страната. Спрямо предходния месец, равнището на безработица намалява с 0,2 процентни пункта, а регистрираните безработни с 267 души. С най-ниско равнище на безработица е община Казанлък – 4,6 на сто, а с най-високо - община Николаево - 68,1%. Регистрираните безработни в Дирекция Бюро по труда Стара Загора през месец март също намаляват. Общият им брой достигна 3786. Равнището на безработица е 4,8 на сто и намалява спрямо предходния февруари с 0,2 процентни пункта.  Намалението в общия брой на регистрираните безработни спрямо предходния месец е със 190 души. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора - регистрирани безработни 3678, равнище на безработица - 4,7 на сто; община Опан - регистрирани безработни 113, равнище на безработица - 18,0 на сто.
С 13,3 на сто нарастват новорегистрираните безработни (603 през месец март, 532 предходния февруари), като 304 (50,4 на сто) са освободени от частния сектор. В зависимост от икономическата дейност, най-много са новорегистрираните безработни от сектор услуги – 279, индустрия – 131 и търговия – 96. 
През март са обявени 432 работни места. Заявените работни места на първичния пазар са 402, с 38,1 на сто повече от заявените предходния февруари. Частният сектор е заявил 296 места - 68,5 на сто от местата. Делът му нараства от 42,4 на сто през февруари до 68,6 на сто от вакантните длъжности в отчетния месец. По програми за заетост и обучение през месец март са обявени 30 работни места, 5 по национални програми за заетост и 25 по оперативна програма Развитие на човешките ресурси.
Безработните постъпили на работа са 365, жените – 190, младежите - 108, безработните с висше образование - 6, продължително безработните – 29, безработните с намалена работоспособност - 8. 
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |