Събития Насърчават инвестициите с общинско значение в Стара Загора

Насърчават инвестициите с общинско значение в Стара Загора

Петък, 25 март 2016 г., 10:40
Размер на буквите
христов емилНаредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Стара Загора и издаването на сертификати клас В ще приемат местните старейшини на редовната си мартенска сесия.  Предвидените насърчителни мерки са индивидуално административно обслужване и съкратени срокове на предоставяните от общината услуги, както и предоставяне на право на собственост или ограничени вещни права без търг - върху имоти частна общинска собственост. Даването на сертификат ще се случва след гласуване от общинските съветници, обясни Емил Христов, председател на Общинския съвет в Стара Загора. Общо 65 предложения ще разгледат съветниците. Подобряване на правилата и условията за паркиране на територията на община Стара Загора е промяната, която налага обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи.
Вносителят му, кметът Живко Тодоров, е мотивирал предложението си с въвеждането на нови критерии, които ще облекчат по-голяма група хора с трайни увреждания при безплатното паркиране на обозначените за целта места. Ще бъдат зададени и точните места за престой на таксиметрови автомобили, чрез разглеждане на наредбата, отговаряща за тях. Общината продължава с консервативната си финансова политика и съотношението приходи-разходи . Това личи от предложената тригодишна бюджетна прогноза. За периода не се предвижда увеличение на данъчните ставки за местните данъци и на местните такси. Очакваните постъпления от местни данъци и неданъчни приходи за периода 2017-2019 г. възлизат на над 39 млн. лева. Планираните разходи по текущият бюджет за тригодишния период  са малко над  37 млн. лева, информира още Емил Христов.
Старейшините ще гласуват и приемането на Програма за развитие на туризма на територията на община Стара Загора за тази година. Дейностите по нея ще бъдат финансирани от бюджета на Общината за 2016 г., в прогнозен размер от 140 хил. лева – сума, формирана на база приходи главно от туристически данък.
Ще се обсъжда и предложената Наредба за допълнение и изменение на Наредба за обществения ред в община Стара Загора. Тя предвижда да се отмени досега действащата Наредба за спазването на обществения ред при дейността на религиозни общности на територията на община Стара Загора – приета през 2000 година. Ако точката получи подкрепата на съветниците ще бъде създадена нова глава в Наредба за обществения ред в община Стара Загора, с цел ясно регламентиране на местата, на които е допустимо разпространението на религиозен тип материали от хора и организации, регистрирани по Закона за вероизповеданията.

На второ четене ще се гледа и проекта за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |