Събития По-висок клас места за нощувка търсят в Старозагорско

По-висок клас места за нощувка търсят в Старозагорско

Понеделник, 21 март 2016 г., 13:52
Размер на буквите
mesta nastanyavaneПрез януари 2016 г. в област Стара Загора са функционирали 52 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 897, а на леглата - 3 521. В сравнение с януари 2015 г., общият брой на местата за настаняване (функционирали в областта през периода) намалява с 13.3%, а на леглата в тях - със 7.3%. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2016 г. в област Стара Загора, е 21 545, или с 11.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 23.8%) се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди.
През януари 2016 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 78.0% от общия брой нощувки на чужди граждани и 46.7% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 22.0 и 53.3%.

Фиг. 1. Реализирани нощувки в област Стара Загора по категории на местата за настаняване и месеци                     

 2103 1

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през януари 2016 г. са 7 750, или с 1.1% по-малко в сравнение със същия месец на 2015 година. От всички пренощували лица 87.8% са българи, като по-голямата част от тях (61.6%) са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.0 нощувки. Пренощувалите чужденци са 948 като 81.4% от тях са нощували в местата за настаняване с 3,4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.3 нощувки.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2016 г. е 22.0% като тя е по-висока в местата за настаняване с 1 и 2 звезди (22.0%), в сравнение със заетостта в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди (21.9%). Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата се увеличава с 4.1 процентни пункта, като при местата за настаняване с 1 и 2 звезди увеличението е с 4.9 процентни пункта, а при местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди - с 3.2 процентни пункта.
Приходите от нощувки през януари 2016 г. достигат 884 014 лв., или с 12.7% повече в сравнение с януари 2015 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 15.1%, така и от български - с 11.9%.

Фиг. 2. Приходи от нощувки в местата за настаняване в област Стара Загора по месеци

2103 2

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |