Събития Потвърдиха кредитния рейтинг ВВ+ с положителна перспектива за Община Стара Загора

Потвърдиха кредитния рейтинг ВВ+ с положителна перспектива за Община Стара Загора

Петък, 18 март 2016 г., 16:07
Размер на буквите
стара загора рейтингДнес от Международната рейтингова агенция Standart & Poor's потвърдиха дългосрочния кредитен рейтинг ВВ+ с положителна перспектива на Община Стара Загора, на база постигнатите резултати за 2015 година, съобщи кметът Живко Тодоров. Международната агенция повиши два пъти дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на общината по време на първия му мандат. Оценката за шестия по големина град в България - Стара Загора, е базирана на финансовата стабилност на общината, доброто изпълнение на бюджета и очакваното силно икономическо развитие. Реализираните проекти през мандат 2011-2015 г. са на стойност над 300 млн. лв., като средствата са осигурени предимно от фондовете на Европейския съюз.
В последните години община Стара Загора разви последователна стратегия за подобряване на приходите, при запазени нива на местните данъци и такси и цени на услугите. Финансовата стабилност и едни от най-ниските данъци в страната осигуряват благоприятна среда за инвеститорите.
Община Стара Загора показва добро изпълнение на бюджета, изцяло в съответствие с прогнозите за развитие на града. Според оценките на одиторите общината ще бъде в състояние да посреща инфраструктурните си нужди, при постепенно натрупване на дълг, без да отслабва стабилността на текущата си ликвидност. След последната годишна среща по акредитацията представителите на агенцията са записали в одитния доклад, че очакват финансовите показатели на общината да се подобрят през 2016 година. Положителната переспектива отразява реалната възможност за преразглеждане в посока нагоре на оценката за финансовото управление на общината, ако тя продължава да се придържа към консервативна финансова политика с ниска дългова тежест.
Общината заема водещо място в класацията на общините, изготвена на база на разработената от Министерство на финансите методика за оценка на финансовото състояние на общините. Чрез методиката се отчитат четири основни типа показатели – финансова самостоятелност, финансова устойчивост (бюджетна стабилност), в т. ч. степен на задлъжнялост – дългосрочна и краткосрочна, ефективност на управлението на ресурсите и инвестиционна активност.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |