Събития 8.6% е равнището на безработица в Старозагорско

8.6% е равнището на безработица в Старозагорско

Понеделник, 29 февруари 2016 г., 08:34
Размер на буквите
bezrabotica 2902Общо 12 632 безработни са регистрирани в Старозагорска област през януари, съобщиха от Бюрото по труда. Равнището на безработица е 8,6 на сто, с 1,6 процентни пункта по-ниско от стойността на показателя за страната. Спрямо предходния месец, равнището на безработица нараства с 0,2 процентни пункта, а регистрираните безработни с 245 души. С най-ниско равнище на безработица е община Казанлък – 5,0 на сто, а с най-високо - община Николаево - 67,8%. Регистрираните безработни в община Стара Загора през месец януари са 4072, а равнището на безработица - 5,2 на сто. В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 2455 (58,7 на сто).
Намалението спрямо предходния декември е с 1,1 процентни пункта. Най-висок остава относителният дял на жените без квалификация – 39,8 на сто през януари, 38,8 на сто предходния декември. Нарастват безработните в младежка възраст (511 през месец януари, 498 предходния декември). Сред тях преобладават безработните на възраст 25-29 години – 343, тоест 67,1 на сто от всички регистрирани в отчетния месец младежи. Сравнението с предходния декември, показва увеличение с 0,9 на сто. Месечният брой на безработните в активна трудоспособна възраст е 2126, с 3,6 на сто повече от регистрираните на възраст 30-50 години през декември. Нараства месечният брой на безработните над 50 години – 1544 в отчетния месец, 1513 през месец декември.
С 19,6 на сто нарастват новорегистрираните безработни (591 през месец януари, 494 предходния декември), като 337 (57,0 на сто) са освободени от частния сектор. В зависимост от предмета на икономическата дейност, най-много продължават да са новорегистрираните безработни от сектор услуги – 249, индустрия – 143 и търговия – 82.
През януари са обявени 249 работни места. От тях 183 или 73,5 на сто са за безработни без квалификация. Обяснението: 80% от местата по програми за заетост са без изисквания за професия и специалност. Равнището на материалната база и прилаганите технологии в строителството, земеделието, горското стопанство, добивната и хранително-вкусовата промишленост, предлагат съчетание от елементарни трудови умения и ръчен труд с ниско заплащане. Нестабилното икономическо положение на повечето стопански субекти, ги принуждава стихийно да разкриват и закриват работни места, да се стремят към икономии на средства за работни заплати и да избягват инвестициите в квалифициран човешки потенциал.

По програми за заетост и обучение са обявени 53 работни места, 41 по национални програми за заетост и 12 по оперативна програма Развитие на човешките ресурси.

Безработните постъпили на работа през януари са 228, от които жените са 135, младежите 72, безработните с висше образование - 3, продължително безработните – 18, безработните с намалена работоспособност - 5.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |