Събития Програми за инвестиции в иновации представиха в Стара Загора

Програми за инвестиции в иновации представиха в Стара Загора

Четвъртък, 18 февруари 2016 г., 10:18
Размер на буквите
инфоденИнвестициите в иновации са един от приоритетите на Министерство на икономиката. В момента две процедури предоставят фокусирана подкрепа на българските предприемачи. Това са процедурите за внедряване на иновации в предприятията и за разработване на иновации от стартиращи предприятия по Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност 2014-2020 г. (ОПИК). Това съобщи заместник-министърът на икономиката Любен Петров в Стара Загора на информационен ден за представяне на новите две открити процедури по ОПИК. Пред представители на бизнеса той изрази увереността си, че увеличаването на конкурентоспособността на икономиката ще доведе до ускоряване на икономическия ръст, до създаване на нова заетост, което от своя страна ще доведе до повишаване на жизнения стандарт на хората в региона и в страната като цяло.
Зам.-министър Петров обясни още, че изпълнението на проектите по процедурата следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или внедряване на процеси, попадащи в обхвата на приоритетни направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация (ИСИС), като тези проекти трябва да внедряват иновация, която е собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица. Той добави, че общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията е 97 791 500 лв. Допустимите за финансиране дейности по нея са придобиване на ново оборудване или специализиран софтуер, необходими за внедряване в производството на иновативния  продукт или процес, придобиване на права на интелектуална собственост, консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите. Крайният срок за подаване на проекти предложения е 4 април 2016 г.
В заключение заместник-министърът спомена, че надеждата и увереността на екипа на ОПИК и на Министерството на икономиката е българските предприятия да се възползват максимално от европейските фондове и до 2020 г. българската икономика да работи все по-конкурентоспособно, както на европейския, така и на световния пазар. Желанието ни е в България да бъдат внедрени най-съвременни технологии. Министерство на икономиката, съвместно с останалите министерства, работи активно в посока ръстът на българската икономика да достигне до стандарта на прогнозите, заложени в бюджета на България за 2016 г. Нашата цел е да запазим стабилността на българския бизнес и всеки, който иска да развива нови, модерни и съвременни технологии да се чувства на правилното място.
В рамките на информационния ден в Стара Загора беше представена още процедура Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия, по която към бизнеса ще бъдат насочени над 19,5 млн. лв. За нея могат да кандидатстват стартиращи предприятия с до 3 приключени финансови години, които да получат между 50 хил. и 391 166 лв. Крайният срок за подаване на проекти е 5 май 2016 г.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |