Събития Приемат декларации за данъчни облекчения при отглеждане на деца

Приемат декларации за данъчни облекчения при отглеждане на деца

Сряда, 10 февруари 2016 г., 15:51
Размер на буквите
НАП Стара ЗагораДо момента са подадени 84 данъчни декларации за ползване на облекчението за деца, съобщиха от Старозагорския офис на НАП. Данъчните облекчения за отглеждане на деца и за деца с увреждания могат да се ползват и с подаване на годишна данъчна декларация за 2015 г. – до 3 май 2016 г. Родителите, които не се възползвали от тях през работодателите си в края на 2015, или ще ползват и други данъчни облекчения, могат да подадат годишната си декларация, като приложат към нея и съответния образец на: Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца (образец 2005) и/или Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания (образец 2006).
Данъчното облекчение за деца (по чл. 22в от ЗДДФЛ) дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали в зависимост от броя на децата: с 200 лв. за едно ненавършило пълнолетие дете; с 400 лв. – за две ненавършили пълнолетие деца; или с 600 лв. за три или повече ненавършили пълнолетие деца. Условията, при които е възможно да се прилага облекчението, се декларират в специалния образец на декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец 2005). Към формуляра се прилага и декларация от другия родител, че за 2015 г. същият няма да ползва намалението.
Данъчното облекчение за деца с увреждания (по чл. 22г от ЗДДФЛ) дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 или с над 50 на сто вид и степен на увреждане. Условията, при наличието на които е възможно да се прилага облекчението се декларират в декларацията по чл. 22 г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006). Към формуляра се прилага копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК, както и декларация от другия родител, че за 2015 г. той няма да ползва намалението.
И двата вида облекчения (за деца и за деца с увреждания) се ползват до размера на сумата от годишните данъчни основи. Данъчните декларации се подават в офис на НАП, поща, куриер, с Е-подпис или ПИК. Важно е данните на лицата да са коректни, включително информацията за контакт с тях, както и данъчните декларации да бъдат подписани на указаните места.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |