Събития Предложенията за промени в данъчното и осигурително законодателство, приети след обсъждане в БТПП на проблемите, свързани с приложимостта на т.нар. данък уикенд

Предложенията за промени в данъчното и осигурително законодателство, приети след обсъждане в БТПП на проблемите, свързани с приложимостта на т.нар. данък уикенд

Понеделник, 08 февруари 2016 г., 15:35
Размер на буквите
danyk weekend0802Представителните на национално равнище организации на работодателите и съсловните организации на счетоводители и одитори, проведоха широко и задълбочено обсъждане на проблемите по данъчното третиране на активите и разходите за служебно и лично ползване - т.нар. данък уикенд. Организациите изразяват изключителна тревога и категорични възражения по прилагането на правната уредба на т.нар. данък уикенд, включително:
  • Нормативните разпоредби в Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилникът за неговото прилагане (ППЗДДС) са във висока степен общи и неконкретизирани; 
  • Издаденото от НАП Указание (изх. № 20-00-15/22.01.2016 г.) не е нормативен акт, не изяснява в цялост въпросите, свързани с приложимостта и обхвата на нормативните разпоредби и води до огромна допълнителна административна и данъчна тежест;
  • Липсата на достатъчно ясна законова уредба създава възможност приетите вътрешни указания на НАП да бъдат използвани при широко субективно тълкуване и селективно прилагане от данъчните власти, а бавното и неефективно съдебно производство по обжалване на издадените ревизионни актове ще създаде мащабни организационни и финансови проблеми за данъчнозадължените лица.

Във връзка с установените проблеми и с оглед тяхното преодоляване формулирахме като необходими следните мерки, които настоятелно предлагаме да бъдат реализирани в спешен порядък:

1.    Незабавна отмяна на Указание на НАП, Изх. № 20-00-15/22.01.2016 г.

2.    Осигуряване на достатъчно време за широко обсъждане на предложенията към настоящата декларация за законово уреждане на данъчното третиране на активите и разходите за лично ползване, които гарантират:

  • ясен и опростен механизъм за данъчно третиране на активите и разходите за лично ползване;
  • минимални организационни и финансови усилия на задължените лица за създаване на необходимата счетоводна документация;
  • елиминиране на обратното действие на по-неблагоприятни режими и прилагането за изтекли финансови години/периоди, предшестващи приемането на законовите промени;
  • максимално ограничаване на възможностите за субективно тълкуване, селективно прилагане и упражняване на неправомерен административен натиск;

В тази връзка настояваме за спешна среща за обсъждане на предложенията за изменение и допълнение на ЗДДС.

 

Асоциация на   индустриалния
  капитал в България (АИКБ)


 

Българска   стопанска камара –
  съюз на българския бизнес (БСК)


 

Българска   търговско-
  промишлена палата (БТПП)
 
 


Конфедерация   на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)

 

Институт   на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС)
 
 


 

Асоциация   на специализираните
  счетоводни предприятия (АССП)


 

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |