Събития Декларираме получени и предоставени заеми над 10 000 лв.

Декларираме получени и предоставени заеми над 10 000 лв.

Петък, 05 февруари 2016 г., 09:09
Размер на буквите

НАП Стара ЗагораИ тази година физическите лица декларират получените и предоставени от тях заеми в приложение №11 към декларацията за облагане на доходите им. Задължението им не включва отпуснатите банкови кредити. Важно е физическите лица да не пропуснат да декларират получените или предоставени от тях заеми, в случаите когато имат:
1. Получени през 2015 г. парични заеми (без кредити от банки), ако общият им размер надхвърля 10 000 лв. и към 31 декември 2015г. част от тях са непогасени.
2. Непогасени остатъци по получени парични заеми в периода от 2010 г. до 2015г. (без кредити от банки), ако общият размер на остатъците към 31 декември 2015 г. е над 40 000 лв.
3. Предоставени парични заеми през 2015г., ако общият им размер надхвърля 10 000 лв. и към края на 2015г. част от тях са непогасени.
4. Непогасени остатъци по предоставени парични заеми в периода от 2010 г. до 2015г., ако общият размер на остатъците към 31 декември 2015г. е над 40 000 лв.

Физическите лица, които са дали или получили заеми отговарящи на горепосочените критерии, или са им останали остатъци от същите, декларират стойностите им в приложение № 11 към годишната декларация. Лицата следва да подадат декларациите си до 3 май 2016г., независимо от това, че някои от тях са получавали доходи само от трудови правоотношения. Глобата при пропуск е 10% от недекларираните или невярно декларирарани суми.
Данъчните декларации за доходите получени от физически лица през 2015г. се подават на място в офисите ни в Стара Загора и Казанлък, по пощата или куриер, с електронен подпис или ПИК. Повече информация и консултации могат да бъдат получени от информационния център на НАП: 0700 18 700, на цената на градски разговор.

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |