Събития Аграрният факултет ще работи с предприятия развиващи модерно земеделие

Аграрният факултет ще работи с предприятия развиващи модерно земеделие

Петък, 15 януари 2016 г., 13:21
Размер на буквите
Димитър ПанайотовИзготвяме регистър на фирмите, с които ще работим за осигуряване на стажове на нашите студенти. Искаме те да се учат във ферми, където се прави модерно земеделие, съобщи доц. Димитър Панайотов, новият декан на Аграрния факултет към Тракийския университет в Стара Загора. Според него у нас трябва да се рави модерно земеделие и аграрният сектор трябва да бъде приоритетен. Доц. Панайотов ще залага на качеството на учебната и научно-експерименталната дейност, както и на привличане на младите хора като докторанти и преподаватели. В момента в Аграрния факултет се обучават 1200 студенти в пет специалности:аграрно инженерство, екология, рибовъдство и аквакултури, агрономство и зооинженерство. Тук работят 84 преподаватели, от които 17 професори. В този факултет са и двама бивши кметове на Стара Загора – проф. Цанко Яблански и проф. Светлин Танчев, както и бившият ректор на Университета, сега депутат проф. Иван Станков.

Според доц. Панайотов обучението трябва да бъде и пазарно насочено.

„Нови студенти ще се привличаме с активна рекламна кампания, ще се насочим към фермерските семейства и към всички средни училища”, обясни деканът. Ще се търсят и чуждестранни студенти от Западните покрайнини.

За реализацията на студентите пък ще се използуват неправителствени и бизнесорганизации, както и модерни фирми. Вече имало заявки от предприятия за студенти на стаж, както и възможности за отпускане на стипендии.  

Ще се работи с фермите в Кортен и Твърдица, както и с овцевъдните в град Съединение и тази на Гриша Ганчев.

Вече има договорености и месопреработватели като Аякс, Бони оборот и държавната Кабиюк в Шумен. Предвижда се да се сключат договори за сътрудничество и с предприятия, в които се произвежда селскостопанска продукция, както и с винарни, които имат лозови масиви.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |