Събития 8,2% е равнището на безработица в Старозагорска област

8,2% е равнището на безработица в Старозагорска област

Четвъртък, 01 октомври 2015 г., 08:59
Размер на буквите

buro po truda szНивото на безработицата в Старозагорска област намалява и през месец август, съобщиха от Бюрото по труда в Стара Загора. По данни от административната статистика на Агенция по заетостта, в Старозагорско са се регистрирали 12 104 безработни и равнището на безработица е 8,2 на сто, с 1,1 процентни пункта по-ниско от стойността на показателя за страната. Спрямо предходния месец, равнището на безработица намалява с 0,1 процентни пункта, а регистрираните безработни с 211 души.

 

С най-ниско равнище на безработица продължава да е община Казанлък – 4,8 на сто, а с най-високо - община Николаево (66,9%). В град Стара Загора равнището на безработица е 5,0 на сто и намалява спрямо предходния юли с 0,1 процентни пункта. Намалението в общия брой на регистрираните безработни спрямо предходния месец е с 86 души.

В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 2402 (60,5 на сто). Увеличението спрямо предходния юли е с 0,5 процентни пункта. Най-висок остава относителният дял на жените без квалификация – 38,5 на сто. Намаляват безработните в младежка възраст, сред тях преобладават безработните на възраст 25-29 години – 280, тоест 67,0 на сто от всички регистрирани в отчетния месец младежи. Сравнението с предходния юли, показва намаление с 22 младежи. С 19,6 на сто намаляват новорегистрираните безработни (461 през месец август, 573 предходния юли), като 226 (49,0 на сто) са освободени от частния сектор. В зависимост от икономическите дейности, най-много продължават да са новорегистрираните безработни от сектор услуги – 218, индустрия – 115 и търговия – 82.

Обявени са 455 свободни работни места, от които частният сектор е заявил 45,3 на сто от местата. Делът му намалява от 50,0 на сто през юли до 45,3 на сто от вакантните длъжности в отчетния месец. През месец август 312 - 68,6 на сто от обявените работни места са за безработни без квалификация. Обяснението, според специалистите е, че 80% от местата по програми за заетост са без изисквания за професия и специалност. Равнището на материалната база и прилаганите технологии в строителството, земеделието, горското стопанство, добивната и хранително-вкусовата промишленост, предлагат съчетание от елементарни трудови умения и ръчен труд с ниско заплащане. Нестабилното икономическо положение на повечето стопански субекти, ги принуждава стихийно да разкриват и закриват работни места, да се стремят към икономии на средства за работни заплати и да избягват инвестициите в квалифициран човешки потенциал.

Безработните постъпили на работа през август са 279, от жените са 157, младежите до 29 години - 88, безработните с висше образование - 64, продължително безработните – 35 души.

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |