Събития Старозагорската РИОСВ провери 154 обекта

Старозагорската РИОСВ провери 154 обекта

Петък, 28 август 2015 г., 10:59
Размер на буквите
РИОСВ 1Експертите на РИОСВ – Стара Загора извършиха 176 контролни проверки на 154 обекта и дейности в Старозагорска, Сливенска и Ямболска области, съобщиха от екоинспекцията. Планираните контролни проверки са 131, а 45 – извънредни - по подадени сигнали, по постъпили заявления за извършване на дейности с отпадъци по Закона за управление на отпадъците, за регистрация на екземпляри по Закон за биологичното разнообразие и други.
 През юли на „зелен“ телефон на инспекцията са подадени 18 сигнала. Това е най – големия брой сигнали, регистрирани за един месец от началото на 2015 г.
Три от тях са изпратени по компетентност до кмет на община и В и К – дружествата в град Стара Загора и Ямбол. Четири от сигналите са за бедстващи малки или възрастни екземпляри птици от видовете бял щъркел и домашна кукумявка, които са настанени за лечение в „Спасителен център за диви животни” в Стара Загора. За установени нарушения на екологичното законодателство са съставени 3 акта и издадени 65 предписания.
През юли директорът е издал 5 наказателни постановления в размер на 31 000 лв. Три от наложените имуществените санкции са за установени нарушения на Закона за водите. За превишения на индивидуалните емисионни ограничения, с 2000 лв., е санкционирано „Мини Марица изток“ за рудник „Трояново -3“. Също за превишения на емисионните ограничения за заустваните отпадъчни води с по 1000 лв. са глобени консервна фабрика „Диони“ в град Стара Загора и „ВиК Сливен“ в град Сливен. За неизпълнение на предписание, с 2000 лв., е санкционирано дружество „Камида ойл“ в град Ямбол, а 25 000 лв. е имуществената санкция наложена на ТЕЦ „Брикел“ за неизпълнение на условия в комплексното им разрешително. През юли са наложени 2 ежемесечни санкции по Закона за опазване на околната среда за замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми - на „Пафингер ПБ“ЕООД с. Тенево, общ. Тунджа - 302 лв. и на „Репродуктор по свиневъдство“АД с. Калчево, общ. Тунджа - 228 лв. Преведените суми от наложени санкции, включително и през предходни периоди, са на обща стойност 1 951,00 лв.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |