Събития За 11 месеца плащаме 2,5 млрд. лв. за скъпия ток

За 11 месеца плащаме 2,5 млрд. лв. за скъпия ток

Четвъртък, 13 август 2015 г., 07:36
Размер на буквите

energetika1308Битовите клиенти ще изхарчат 15,1 млрд. kWh до следващия юли 92% от тока, който НЕК ще изкупи до края на юни 2016 г. се пада на скъпите централи. Почти 2,5 млрд. лв. ще платят битовите клиенти и бизнеса в България за тока от ВЕИ, американските тецове, топлофикациите и заводските централи. Малко над 1 млрд. лв. от тях се падат на централите, които произвеждат еленергия от слънце, вятър, вода и биомаса. Други 935 млн. лв. ще бъдат платени на ТЕЦ AES Марица Изток 1 и ТЕЦ КонтрурГлобал Марица-изток 3, а почти 520 млн. лв. – на топлофикациите и заводските централи.

Това показват данните от последното ценово решение на КЕВР от 1 август. С него цената на тока за бита в страната беше намалена средно с 0,11%, но добавката задължения към обществото за бизнеса беше увеличена двойно.

От документа става ясно още, че от въпросните 2,5 млрд. лв. некомпенсирани чрез цената на НЕК са 1,24 млрд. лв. Те ще се покрият през цената задължения към обществото, която КЕВР реши да изравни за бита и бизнеса от 1 август на ниво от 37,90 лв. на мегаватчас.

За да осигури потреблението на клиентите на регулирания пазар, на който вече са само битовите клиенти и най-малките фирми на ниско напрежение, НЕК ще купи и ще продаде на снабдителите ЧЕЗ, EVN и Енерго-Про до края на следващата година 15,1 млрд. kWh при общо очаквано вътрешно потребление от 32,7 млрд. kWh, включително от внос.

В действителност НЕК ще купи 20 млрд. kWh, но разликата от 4,9 млрд. kWh КЕВР й е заложила да реализира на свободния пазар. Така, от общото количество, което НЕК ще трябва да плати, 92% се падат на същите скъпи централи – тези с дългосрочни договори и за които има задължително изкупуване.На тях се пада и 73% енергията, която ще влезе на регулирания пазар през идните 11 месеца, или 13,5 млрд. kWh. По-конкретно 45% от тока, който бита ще потреби до 30 юни догодина е от двете американски централи, 18,8% - от ВЕИ и малко над 16% от заводските централи и когенерациите.

Делът на АЕЦ Козлодуй е сведен до 7% или едва 1 млрд. kWh. Голямата изненада е, че КЕВР е променила първоначалното си решение държавната ТЕЦ Марица Изток 2 да изпадне изцяло от регулирания пазар. С окончателното си решение тя й е определила да произведе за този сегмент 613 млн. kWh, което дава 4% от енергията, която ще влезе на него.
Според прогнозите клиентите на ЧЕЗ в Западна България ще потребят до началото на следващия юли 6,5 млрд. kWh, тези на EVN – 5,3 млрд. kWh, а тези на Енерго-Про – 3,3 млрд. kWh.

Остава прогнозите за потреблението, спрямо които са смятани цените на регулирания пазар и добавката задължения към обществото да се сбъднат. Ако се съди по становищата на ЕРП-тата, цитирани в ценовото решение обаче, има опасност това да не се случи. ЕРП-тата са настояли КЕВР да занижи очакванията си за потреблението. Причината е наблюдаваното от тях засилено излизане на клиенти, основно малки фирми на свободния пазар и очакваната пълна либерализация от началото на следващата година. Тогава опасността е НЕК да трябва пак да плати повече за скъпия ток, отколкото й е покрито чрез добавката и да трупа още загуби. От КЕВР обаче смятат, че опасенията на ЕРП-тата няма да се сбъднат и няма да се запази тенденцията за масово излизане на фирми от регулирания на свободния пазар. Те изтъкват, че за това ще допринесе изравняването на размера на добавката за двата сегмента на пазара. Досега бизнесът на свободния пазар плащаше двойно по-ниска добавка.

Данните на НЕК за първите шест месеца на годината сочат, че закупената енергия от фирми на свободния пазар е скочила с 23%. В същото време продажбите на НЕК към т.нар. доставчици от последна инстанция (ЕРП-тата, но в друго свое качество) са паднали с 60% на годишна база през първото полугодие. Доставчиците от последна инстанция снабдяват фирмите средно напрежение, които все още не са си намерили друг доставчик. До края на май по данни на ЕСО на свободния пазар имаше около 6000 потребители.

Дял на еленергията на централите в микса на НЕК (източник: КЕВР)

АЕЦ „Козлодуй” – 6,7% - 30,00

ТЕЦ „Марица Изток 2” - 4,1% - 67,95

ТЕЦ „Марица Изток 1” - 20% - 147,27

ТЕЦ „Марица Изток 3” – 25,2% - 108,64

топлофикации и заводски – 16,3% - 161,84

ВЕИ, вкл. малки ВЕЦ - 18,8% - 273,09

ВЕЦ на НЕК – 8,7% - 59,10

Делът е спрямо енергията за регулиран пазар. Цените са в лева за мегаватчас, без ДДС. За топлофикации и ВЕИ цените са усреднени.

НЕК повишава приходите си, но остава на загуба. Въпреки положителните тенденции дружеството все още е във финансов колапс.

Мерките за спасяването на НЕК, които управляващите предприеха под формата на законодателни промени (първите от които бяха факт още през март), все още не могат да дадат очакваното общо подобрение на компанията. Това сочат данните от финансовия отчет за шестмесечието, според които дружеството е реализирало загуба от 176.785 млн. лв. Спрямо първото тримесечие на 2015 г., когато НЕК отчете печалба от 25 млн. лв., това е сериозно влошаване на финансовия резултат. Ако числата обаче се анализират спрямо същия период на миналата година, се вижда, че загубата на НЕК е намаляла с близо 73.5 млн. лв., което може да се разглежда като положителна тенденция.

От данните също така се вижда, че краткосрочните задължения на НЕК се увеличават с 0.10% до 2.061 млрд. лв., като най-значителен ръст бележат търговските задължения, които са и най-голямото перо от задълженията с 9.5%. В същото време задълженията към свързани лица са намалели с 8.4%. При дългосрочните задължения пък не се отбелязва почти никаква разлика, като за шестмесечието техният размер е 1.422 млрд. лв.

С нотка оптимизъм

От финансовия отчет на компанията се вижда подобрение на някои от показателите. На първо място общите приходи са се увеличили с 10.7%. Сериозно покачване от 80% има и в производството на електроенергия от собствените ВЕЦ на компанията. Това се дължи на голямото пълноводие на язовирите спрямо 2014 г. Заради по-голямото собствено производство покупките на електроенергия от компанията съответно са намалели с 5.5%, а общите продажби са се увеличили с 6.4%. В същото време обаче разходите се запазват на нивото от първите шест месеца на миналата година, а средната цена на закупената електроенергия се увеличава с 6.5%.Благоприятен фактор върху финансовото състояние на НЕК има и по-голямото натоварване на двете американски централи - ТЕЦ AES Гълъбово (26.9%) и ТЕЦ КонтурГлобал Марица-изток 3 (60.6%), тъй като това намалява неизползваната разполагаемост на мощности, за която НЕК също плаща.

Разходите на НЕК

Законодателните мерки, които целяха да ограничат закупуването на електроенергия, произведена от комбинирано производство, която обаче не е високоефективна, все пак са дали резултат. Според данни в отчета сериозно намаление има в количествата, които НЕК е закупила най-вече от заводските централи (46.9%), докато при топлофикациите спадът е 24.1%. Според сметките на регулатора тази мярка като цяло трябва да спести на НЕК около 300 млн. лв. годишно. От НЕК отчитат, че разходите за енергия от възобновяеми източници и комбинирано производство имат най-голям дял от 54%, като в същото време количествата електроенергия, закупена от тези производители, са 33% от общия обем.

Продажби и приходи

Общите приходи на НЕК се увеличават с 10.7%. Увеличават се и продажбите на електроенергия както за регулирания (с 1.7%), така и за свободния пазар (с 33.4%).

Причини за загубата

Основната причина за загубата на НЕК е дейността от регулирания пазар. За периода от юли 2014 до юни 2015 г. от дружеството отчитат загубата на този сегмент от 947 млн. лв., тъй като без компенсациите за минали периоди продажната цена е с 54% по-ниска от разходите за закупената електроенергия.

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |