Събития Ролята на иновациите в бизнеса и сътрудничеството с университетите

Ролята на иновациите в бизнеса и сътрудничеството с университетите

Четвъртък, 13 август 2015 г., 07:30
Размер на буквите
bcci nadpisБТПП проведе анкетно допитване по електронен път сред членовете на Палатата, вкл. браншови организации за ролята на иновациите в бизнеса и сътрудничеството с университетите. Според членовете на БТПП основните причини за неосъществяването на иновации са несигурността в икономически план и липсата на финансиране,  тежестта на административните процедури при ОП Конкурентоспособност, която финансира иновативни проекти, както и липсата на квалифицирани кадри.
Спрямо 2013 г. не се наблюдава промяна на ситуацията, освен, че се появява с еднаква тежест липсата на квалифицирани кадри, които да създават или да внедряват иновативни решения.

През 2015г. предпочитаните източници за добиване на иновативни решения са предимно партньори -фирми от чужбина ( за 30 % от анкетираните), партньори – фирми от България – 25 %, и закупуване на лицензия за утвърден продукт 15%.  Показателен е фактът, че намалява броя на фирмите, които разчитат на партньорство с научни институти и университети от България (при 37 % през 2013г., сега са 10 % с български научни институти и 0.00 % с университети)

Сътрудничеството с научни институти и ВУЗ намалява значително – то се свежда до наемане на стажанти и обучения - за 44.44% от анкетираните (при 67 % през 2012г.) и за консултантски услуги при внедряване - при 22.22% от анкетираните.

Предприемачите през 2015 г. все повече разчитат на собствените си възможности – собствените разработки са при 64,7 % от анкетираните, при  23% през 2013 г.

Резултатите от проучването показват, че недостатъчната информираност на бизнеса за научните разработки, както и слабата активност на университетите са двете основни бариери пред сътрудничество бизнес-наука. Слабата активност на университетите/научните институти за оповестяване на разработките им се отбелязва при 70% от анкетираните.

Като извод от анкетното проучване може да се отбележи, че връзката между бизнеса и научните среди е нарушена и процесът се влошава с годините.

Обобщени и детайлни резултати от проучването  - ТУК: http://www.bcci.bg/news/9588

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |