Събития Общински служители в Стара Загора се обучаваха за по-ефективна работа на администрацията

Общински служители в Стара Загора се обучаваха за по-ефективна работа на администрацията

Четвъртък, 23 юли 2015 г., 08:44
Размер на буквите

IMG 4278Близо 270 служители от общинска администрация – Стара Загора получиха сертификати за преминато обучение по проект Повишаване квалификацията на служителите за постигане на по-ефективна администрация. Проектът е финансиран по Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, на стойност 119 940 лв.

Обученията имаха за цел да подобрят и повишат работата и мотивацията на общинските служители за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и да създадат условия за устойчив икономически растеж и заетост в Община Стара Загора. Проведени бяха 5 външни специализирани обучения по ключови компетенции и 2 обучения в Института за публична администрация, пряко свързани със стратегическото развитие на общината. Те доведоха до повишаване и усъвършенстване на придобитите вече знания на служителите в съответните области на работа, създадоха нови такива, което доведе до по-добро обслужване на гражданите – обясни на заключителната пресконференция днес ръководителят на проекта Цена Велкова.

За успешното функциониране на общината е необходимо осигуряването на високо квалифицирани кадри, които могат да вземат правилни решения, да мотивират служителите си и да планират стратегически правилно дейностите в средносрочен и дългосрочен период от време. На базата на новите знания, служителите прилагат наученото в професионалното си ежедневие, което подпомага работата им и подобрява цялостното представяне на общинската администрация. Усвоените норми за етично и професионално поведение предотвратяват прояви на бюрокрация, корупция и други незаконни действия. Те станаха по-търпеливи, по-вежливи, усмихнати и повишиха общественото доверие в себе си в техния професионализъм и морал. А всичко това ще доведе до утвърждаване авторитета на общината – обясни Велкова.

Осъществяването на целите на проекта и реализирането на очакваните резултати отговарят на стремежа на ръководството за по-ефективно управление на администрацията, по-високи етични норми и правила на поведение на служителите, предоставящи високо качество на услугите в Община Стара Загора.

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |