Събития В Мини Марица-изток чакат над 300 млн. лв. просрочени вземания

В Мини Марица-изток чакат над 300 млн. лв. просрочени вземания

Четвъртък, 16 юли 2015 г., 07:10
Размер на буквите

мини марица изтокВъв връзка с неточни публикации в медиите от края на миналата седмица по повод заеми от БЕХ уточняваме, че цитираната сума от 100 милиона лева са заемни средства, постъпвали в дружеството на траншове, в периода ноември 2014 – юни 2015 година. Те са усвоявани за плащане на заплати и свързаните с тях данъци и осигуровки към персонала и частични разплащания на доставчици, съобщи изпълнителният директор на Мини Марица-изток Андон Андонов.

 

Обвързаността в системата на енергетиката е такава, че ние сме тези, които понасят най-тежките последствия. Всички очакваме договорените вътрешни разплащания, допълни той.

Независимо от всички трудности, пред които е изправено дружеството, изпълнението на производствената програма за добив на въглища е с 1,5 млн. тона повече от планираното за периода.

Изразявайки своята съпричастност с проблемите в енергийния сектор, мениджърският екип на дружеството е предприел конкретни действия за запазване на социалния мир и поддържане на добрите търговски взаимоотношения с фирмите доставчици. 

Мини Марица-изток е най-голямото въгледобивно предприятие у нас и е с определяща значимост за националния енергиен баланс. Осигуряването на ритмични доставки на основната суровина за производство на електроенергия от топлоелектрическите централи в комплекса Марица-изток е стратегическа дейност за дружеството и за енергийната сигурност на България.

През последните години най-голямото въгледобивно дружество в страната се намира в остра ликвидна криза. Към момента вземанията на дружеството за реализирана и доставена своевременно продукция вече са на стойност над 337 млн. лева, от които повече от 314 млн. лв. просрочени.  Заради това голяма част от договорите за обезпечаване на производствените дейности за водене на минните работи и подготовката за есенно-зимния сезон са временно спрени за изпълнение поради липса на средства. 

В бизнес плана на дружеството са направени разчети, но ликвидността в системата на енергетиката все още не е възстановена. Инвестиционната ни и ремонтната ни програма са изпълнени в незначителен обем, а сме в разгара на ремонтния период. Дори за неексперти е ясно, че месеците юни, юли и август са най-важните за нашата работа. Сухото време позволява да се направят годишните ремонти на тежкото минно оборудване, да се изградят водосборниците, да се почистят всички канали от водоотливната система, да се подготвят трасетата за вътрешнорудничните пътища и т.н. Каквото можем вършим със собствени сили и средства, но всички тези дейности са свързани и с доставки на материали, с кръстосани разплащания по веригата. Само този, който не е влизал на територията на рудниците ни през есенно-зимния сезон, не може да разбере трудностите, пред които сме изправени, за да гарантираме стабилността на енергийната система на страната, коментира изпълнителният директор Андон Андонов.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |