Събития Младежката заетост във фокуса на дискусиите на работодателите от Европа и Азия

Младежката заетост във фокуса на дискусиите на работодателите от Европа и Азия

Сряда, 08 юли 2015 г., 15:22
Размер на буквите

IMG 5503Г-н Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), беше домакин на заседанието на Международния координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР), което се проведе на 7 юли в град Варна, резиденция Евксиноград. На срещата присъстваха г-н Александър Шохин, президент на Руския съюз на индустриалците и предприемачите, президента на Полската организация на работодателите г-н Анджей Малиновски, президента на Конфедерацията на работодателите на Латвия, г-н Виталий Гавриловс и представители на ръководствата на организациите на работодателите от Украйна, Беларус и Азербайджан.

Срещата беше открита от ротационния председател на МКСОР и председател на Конфедерацията на работодателите на Република Казахстан г-н Кадир Байкенов.

Основната тема на дискусията беше посветена на предлагането на комплексни мерки за насърчаване на младежката заетост – проблем, който с еднаква острота беше поставен от работодателските организации и от Европа, и от Азия. Представителите на работодателите се обединиха около виждането, че насърчаването на реалния производствен сектор, подобряването на бизнес средата, инвестиционния климат, законодателството за привличането на инвестиции и сътрудничеството между предприятията, както и развитието на предприемачеството са механизмите, гарантиращи разкриването на устойчиви работни места и усилията при формиране и провеждане на държавните политики следва да се насочат в тази посока. При това, успоредно следва да се предприемат действия за осигуряване на подходящо образование на младежите, професионална квалификация и мотивация, съответстващи на потребностите на бизнеса, за да заемат свободните работни места.

Участниците се обединиха и около виждането, че субсидираната заетост невинаги е основния инструмент за решаване на проблемите с младежката безработица и че част от мерките, които са били предприети са били свързани с намаляването на минималната работна заплата само за младежи с цел насърчаване тяхното наемане от работодателите.

Беше обсъдено влиянието на пенсионната реформа върху младежката заетост. От една страна, негативният ефект се изразява в задържане разкриването на нови работни места за млади хора, поради увеличаване на пенсионната възраст. От друга страна се очаква увеличаването на пенсионната възраст да има известен положителен ефект върху увеличаване на младежката заетост като по-малкото пари за пасивна политика, предоставени за пенсии, ще дадат възможност за повече пари за предоставяне на субсидирана заетост.

В резултат на дискусията, беше единодушно приета резолюция за Координация на членовете на МКСОР при изпълнение на политиката за младежка заетост при сегашните икономически условия“ Целта на резолюцията е да се предприемат комплексни мерки за създаване на благоприятна среда за заетост на младите хора, получаване на достойни работни места, разработване на програми за младежка заетост и насърчаване на предприемачеството. Представителите на работодателите от всички страни се ангажираха да развиват партньорството между работодателските организации и останалите социални партньори за решаване на наболелите проблеми свързани със създаването на качествени работни места за младите хора.

Беше взето решение за развитие и задълбочаване на сътрудничеството между МКСОР и международни организации на работодателите от Европа, Азия и всички части на света, с оглед подобряване на възможностите за бизнес партньорство и за формулиране и реализиране на действия за решаването на проблеми от общ интерес, включително насърчаване на търговския обмен, развитие на икономиката и насърчаване на младежката заетост.

********

Международен координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР) - www.ksorr.ru

През 2010 година АИКБ стана една от организациите - учредители на Международния координационен съвет на организациите на работодателите. Съветът има характера на съвещателен орган. Неговата цел е да съдейства за установяването на устойчиви връзки и взаимноизгодно сътрудничество между националните съюзи на работодателите и предприемачите, за обмен на опит в сферата на регулирането на социално-трудовите и свързаните с тях икономически отношения, както и по други въпроси от взаимен интерес, включително и за изработване на антикризисни мерки предвид сходните икономически проблеми в държавите от региона. Асоциацията поддържа ефективни контакти и със службите по търговско-икономическите въпроси към всички посолства на чужди държави в България, както и на българските посолства в повечето страни.

Понастоящем МКСОР обединява национално представителни организации на работодателите от 15 държави от Централна и Източна Европа и Азия – 18 организации от Армения (2), Азербайджан, Беларус, България, Унгария, Грузия, Казахстан (2), Киргистан, Латвия, Литва, Полша, Русия, Румъния, Украйна (2), Естония

  

 

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |