Събития Разясняват на работодатели условията по схема Младежка заетост

Разясняват на работодатели условията по схема Младежка заетост

Вторник, 16 юни 2015 г., 07:10
Размер на буквите

Бюро по трудаИнформационен зен за работодатели ще се проведе днес в Бюрото по труда в Стара Загора. Ще бъдат разяснени условията по стартиралата отново схема Младежка заетост. По тази схема работодателите могат да наемат младежи в две основни направления. По повод стартиралата отново схема Младежка заетост на 16 юни ще се проведе информационен ден за работодатели в Бюрото по труда. Схемата Младежка заетост дава възможност на работодателите да наемат младежи в две основни направления:

Стажуване: Работодателят или определен от него служител изпълнява ролята на наставник на наетия по схемата младеж. Целта е максимално усвояване на практически умения по придобита професия или специалност в рамките на стажа. Ще бъдат покрити разходите за възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход, здравните и социалните осигуровки на младежите за срок от 6 месеца. Ако след изтичането на стажа младежът остане на работа и сключи безсрочен трудов договор, на работодателя ще бъдат допълнително покрити разходите за социално и здравно осигуряване за срок от още 6 месеца. Разходите за възнаграждението на наставника по време на стажуване не се покриват от схемата и остават за сметка на работодателя.

Обучение по време на работа: По време на работния процес тече и обучение на младежа по определена професия или специалност, като за целта се предвижда работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на включения в обучение по време на работа младеж. Ще бъдат поети разходите за възнаграждения на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата за страната; разходите за здравни и социални осигуровки за срока на обучение. Разходите за възнаграждение на определения от работодателя наставник за обучение по време на работа ще бъдат поети от програмата (1/2 от минималната работна заплата за страната).

При стажуване работодателят или определен от него служител изпълнява ролята на наставник на наетия по схемата младеж. Целта е максимално усвояване на практически умения по придобита професия или специалност в рамките на стажа. Агенцията по заетостта покрива разходите за възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход, здравните и социалните осигуровки на младежите за срок от 6 месеца. Ако след изтичането на стажа младежът остане на работа и сключи безсрочен трудов договор, на работодателя ще бъдат допълнително покрити разходите за социално и здравно осигуряване за срок от още 6 месеца. Разходите за възнаграждението на наставника по време на стажуване остават за сметка на работодателя.

При втората възможност - обучение по време на работа младежите се обучават по определена професия или специалност по време на работния процес. Ролята на наставник изпълнява работодателят или определен от него служител. Поемат се разходите за възнаграждения на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата за страната; разходите за здравни и социални осигуровки за срока на обучение. Разходите за възнаграждение на определения от работодателя наставник за обучение по време на работа се покриват от Програмата в размер на 50% от минималната работна заплата за страната.

 

 

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |