Събития Жури от 100 изявени личности избира носителите на наградите - Икономика на светло

Жури от 100 изявени личности избира носителите на наградите - Икономика на светло

Понеделник, 15 юни 2015 г., 08:30
Размер на буквите

nagrada 15062015Започна процедурата по гласуване, чрез която ще бъдат определени победителите в конкурса за Награди Икономика на светло за 2014 г. Предпочитанията си към номинираните в три категории участници ще дадат 100-те члена на експертното жури, специално създадено за целта, в което участват 100 изявени личности от областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите.

Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да награди водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сиви практики. По този начин АИКБ цели да повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни действия в тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.

Номинациите в конкурса за награди Икономика на светло бяха определени чрез отворена обществена анкета през месеците април и май в следните три категории: 

- За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата – номинирани са:

  • Министерство на здравеопазването на Република България - за предприетите реформи в здравеопазването, които да доведат до по-ефективно разходване на обществен ресурс, запазване размера на здравноосигурителните вноски и ограничаване на неформалната икономика в сектора;
  • Министерство на финансите на Република България - за въвеждане на механизъм за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури, довел до ограничаване на измамите и увеличаване на събираемостта на данъка;
  • Национална агенция за приходите - за осигуряване на възможност с безплатен персонален идентификационен код (ПИК) да се подават по електронен път данъчни и осигурителни декларации, както и да се проверява размерът на платените данъци и осигуровки и действителният размер на възнаграждението, върху което е осигурен работникът.

- За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция – номинирани са:

  • Институт за пазарна икономика - за активна позиция и редица изследвания и анализи на икономически политики, водещи до ограничаване и превенция на неформалната икономика;
  • Г-н Пламен Димитров -президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България - за участие при изготвянето на препоръка на Международната организация на труда за формализиране на неформалната икономика. Г-н Димитров е докладчик на групата на работниците в разделите Защита на работниците от неприемливи форми на работа и Установяване и повишаване на минималните нива на социална защита;
  • Проф. д-р Стефан Петранов - ръководител на екипа за създаване на композитен индекс Икономика на светло - за създаването на уникалния по рода си композитен индекс Икономика на светло и участието му в редица разработки за изследване на неформалната икономика.

- За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост спрямо неформалната икономика – номинираните са:

  • БТВ Медия Груп - за детайлно подготвените разследващи репортажи, касаещи създаването на офшорни компании, промени в законодателството и техния ефект върху изваждането на светло на операциите на множество компании и публични лица;
  • Васил Иванов и Марин Николов – разследващи журналисти на Нова телевизия - за разследваща журналистика и принос при разкриване на корупционни практики – предаване Разследване. Журналистите Иванов и Николов не само изваждат на светло сенчести практики, но и проследяват реакцията на институциите и обществото като цяло;
  • Вестник Капитал - за обективно отразяване на сиви практики и активна позиция за ограничаване и превенция на неформалната икономика.

Резултатите ще бъдат оповестени на специална церемония, която ще се проведе на 22 юни. Номинираните в категориите ще получат грамота, а победителите – специалната статуетка на конкурса Икономика на светло.

Наградите Икономика на светло са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната икономика в България. Събитието популяризира сред обществото както приноса на българските предприемачи, бизнесмени и политици за подобряването и развитието на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и превенция на неформалната икономика в страната.

Приложение: Списък с номинациите в трите категории на Национален конкурс за награди Икономика на светло за 2014 г.

  

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |