Събития Представени резултати от изпълнението на проект Зелена алтерняатива за моя град

Представени резултати от изпълнението на проект Зелена алтерняатива за моя град

Понеделник, 11 май 2015 г., 09:00
Размер на буквите
zelenНа 08.05.2015 г. се проведе заключителен информационен ден по проект Зелена алтернатива за моя град. Целта на събитието е запознаване на целевите групи с резултатите от изпълнението на проекта по Договор 51/3/3230505/15.05.2014 за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 Прилагане на стратегии за местно развитие от програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 година (ПРСР), подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), мярка 323 - Опазване и подобряване на селското наследство, мярка 323А Опазване и подобряване на природното наследство.
Като резултат от проекта беше демонстриран разработен сайт www.zelen-galabovo.info, в който се отразяват еко-новини от региона и страната, публикуват се дейности на инициативни групи от гр. Гълъбово, свързани с опазване на природното богатство на Общината. По време на събитието се номинираха и селектираха идеи, генерирани по време на стартиращия информационен ден, които ще бъдат включени в последваща програма за подобряване на екологичната обстановка. Представи се разработената програма за информиране по проблеми на околната среда. Проведе се обсъждане и дискусия за създаване на местен еко клуб (работилница за зелени идеи) като катализатор за изпълнение на разработената информационна програма и за постигане на устойчиво решаване на местни екологични проблеми. Като заключение  се състоя пресконференция с заместник кмета на Община Гълъбово, г-н Пламен Бараков.

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |