Събития Община Стара Загора излиза на свободния енергиен пазар

Община Стара Загора излиза на свободния енергиен пазар

Вторник, 26 май 2015 г., 07:56
Размер на буквите
осветление
Община Стара Загора да излезе на свободния пазар на енергия, ще трябва да решат на предстоящата сесия местните съветници. Предложението е на кмета Живко Тодоров. Според него, вариантите за излизане на свободния пазар като купувач са два. При първият се сключва директен договор с доставчика. При него се правят предварителни заявки за количеството електроенергия, които ще се потребяват.
Рискът е, че при консумация под или над тези обеми, цената е по-висока, затова обектите трябва да са с предварителна предвидимост на консумация. Вторият начин е влизане в балансираща група. При нея групата поема риска от евентуален излишък или недостиг при потреблението.
В момента, Общината, като консуматор присъединен на ниско напрежение с инсталирана мощност над 100 кВт, има право, но не и задължение да се регистрира на свободен пазар. Предимството, което предоставя свободния пазар на електроенергия е възможността да се договоря по-ниска цена и да се получи по-качествено обслужване.Тази възможност е добре да бъде проучена и приложена на места, където това е целесъобразно.
От анализа за разхода на еленергия за улично осветление става ясно, че през изминалата 2014 г. Общината е платила за изразходвана електроенергия над 2. 5 млн. лева, без разходите на училища, детски градини, детски ясли, социални домове и културни институти. Само за изразходваната електроенергия за улично осветление са платени 1.06 млн.лв.  За да се използват възможностите на свободния енергиен пазар за целите на уличното осветление обаче е необходимо точките на мерене на електроенергията, които са над 400, да се приведат в съответствие с правилата за търговия на този пазар.
Затова и кметът предлага общинските съветници да гласуват решение, с което Общинският съвет дава правомощия на кмета да предприеме действия за излизане на община Стара Загора на свободния пазар на електроенергия, както и да проведе необходимите процедури за избор на търговец на електроенергия, който предложи най-ниска цена. Освен това да възложи по реда на Закона за обществените поръчки привеждането в съответствие на уредите за мерене на електроенергията за улично осветление.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |