Събития Проект „Нова възможност за младежка заетост"

Проект „Нова възможност за младежка заетост"

Понеделник, 25 май 2015 г., 14:18
Размер на буквите
img 55090858e59c9 500x244От 25 май 2015 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020” стартира набирането на заявки за участие по Проект „Нова възможност за младежка заетост”. Проектът се реализира във всички области и общини на територията на Република България, като предоставя възможност за стажуване или обучение по време на работа на младежи до 29-годишна възраст, които не работят и не учат. По проекта могат да участват работодатели от всички сфери на икономиката, с изключение на селското, горското и рибно стопанство.
Не са допустими структури на държавната и общинската администрация, съгласно Закона за администрацията, както и общински предприятия, създадени по чл. 51, ал. 2 от Закона за общинската собственост. 
Целта на проекта е предоставяне възможност на младежи до 29-годишна възраст за стажуване и обучение по време на работа при работодател, повишаване на конкурентоспособността на младежите, чрез осигуряване на стажуване или обучение, което ще улесни прехода от образование към заетост, а и едновременно с това ще доведе до натрупване на ценен професионален опит, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодатели.
Възможности, които проектът предоставя на безработните младежи:
 • Осигуряване на заетост на разкрити от работодателите работни места по Проекта в реалния сектор, които заявяват работни места в сферата на осъществявани от тях дейности.
 • Придобиване на професионален опит и практически умения, чрез стажуване/обучение по специалността/професията, за период от 6 месеца, с определен от работодателя наставник;
 • Усвояване на знания, умения, трудови навици и опит по придобитата специалност/професия в средното/висшето училище, съответстващи на изискванията на пазара на труда;
 • Осигуряване на възможност за работа в Република България;
 • Придобиване на стаж по специалността, като предпоставка за последваща заетост при същия работодател или за кандидатстване за работа при друг работодател;
 • Повишаване възможността на младежите за кандидатстване за работа.   
Изисквания към безработните за включване в схема Младежка заетост”:
 • Да са на възраст 15-29 години включително;
 • Да са регистрирани в ДБТ; 
 • Да не участват в никакви форми на заетост, образование или обучение;
 • Да не са включени в други програми и мерки за обучение и насърчаване на заетостта;
 • За включване в стажуване изискването е младежите да са със завършено средно или висше образование и да нямат стаж и професионален опит по специалността или професионалното направление на стажа.

За повече информация: http://ophrd.government.bg/

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |