Събития Техническа инфраструктура и нови работни места са основните проблеми на хората от област Стара Загора

Техническа инфраструктура и нови работни места са основните проблеми на хората от област Стара Загора

Четвъртък, 07 май 2015 г., 15:55
Размер на буквите
eufundsВ проведеното в рамките на кампанията Да създадем заедно България 2020 анкетно проучване взеха участие 459 жители от 11-те общини на област Стара Загора, които дадоха 465 предложения. Жените са преобладаващата част от попълнилите анкети 75%. Прави впечатление, че най-много хора в активна възраст - между 30 и 65 години (82%) и такива с висше и средно образование (98%) са изразили своята гражданска позиция.
Основната част от анкетираните са работещи (89%). Този анализ показва, че общесвено ангажирани са преди всичко хора, които разчитат на себе си и успешно управляват своя живот. Те полагат труд за развитие на местната общност, но имат и изисквания за създаване на по-добра среда за жинвот и труд.

В рамките на втората фаза на инициативата беше направен анализ на резултатите от анкетното проучване. Установено беше, че гражданите на област Стара Загора са набелязали като най-значими проблемите свързани с рехабилитация и доизграждане на уличната мрежа в населените места и ремонт на общинските пътища, развитие на водоснабдителната и канализационна система и пречистване на водите, както и осигуряването на заетост. Жителите на областта настояват още за нови детски и спортни площадки, за допълнителни социални услуги и подобряване на образователната и културната инфраструктура. За всяка една от общините участниците в проучването споделят и конкретни проблеми, които имат желание да разрешат с помощта на европейски средства.

Прави впечатление, че идентифицираните проблеми от гражданите са отразени до голяма степен в Общинските планове за развитие 2014 – 2020 г. Единични са случаите на конкретни проектни идеи, които не фигурират в програмите за реализацията на стратегическия документ. Тъй като ОПР могат да бъдат актуализирани в съответствие с променящата се среда и потребностите на гражданите, обаче, обществено значимите предложения могат да бъдат включени в него.

На проведените срещи в общините във втората фаза на инициативата бяха представени резултатите от проучването в тях и изготвените Пътни карти за местно развитие, отразяващи приноса на гражданите в идентифициране на приоритетни сфери за ивнестиране на европейски средства.

Кампанията Да създадем заедно България 2020 ще приключи с празничен концерт на 9 май в парк Пети октомври в Стара Загора, където ще бъдат представени най значимите проектни идеи, генерирани в общините от региона. На събитието ще бъдат поканени авторите на тези идеи, представители на местните управи и общности.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма Техническа помощ, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |