Събития Зам.-министър Павлов откри информационен ден по програма Енергийна ефективност и възобновяема енергия

Зам.-министър Павлов откри информационен ден по програма Енергийна ефективност и възобновяема енергия

Петък, 24 април 2015 г., 14:05
Размер на буквите
green energyЗаместник-министърът на енергетиката Антон Павлов откри информационен ден, посветен на условията за кандидатстване по грантовата схема за повишаване на административния капацитет и информираността за енергийната ефективност и възобновяемата енергия. Събитието се проведе в рамките на програмата Енергийна ефективност и възобновяема енергия, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014, основан на Меморандум за разбирателство между Р България от една страна и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия от друга. Партньори по нейното изпълнение са Министерството на енергетиката на България и дирекция Водни ресурси и енергия към норвежкото Министерство на петрола и енергетиката.
С подписването на меморандума донорите декларират своя ангажимент да съдействат за намаляване на емисиите парникови газове и замърсителите на въздуха, каза заместник-министър Павлов. По неговите думи тази цел е в пълно съответствие с приоритетите на Европейския съюз, свързани с климата и енергетиката. Програмата разполага с общ бюджет от близо 16 млн. евро, 85% от които са безвъзмездна финансова помощ, добави Павлов. С тях трябва да бъдат финансирани проекти за използване на водата като източник за производство на електроенергия в малки ВЕЦ на напоителни и ВиК системи, повишаване на енергийната ефективност в общински и държавните сгради, производство на горива от биомаса и настоящата процедура за повишаване на информираността за енергийната ефективност и ВЕИ.
Процедурата, за която днес е обявен информационният ден, има за цел да изгради и повиши капацитета на държавната и общинска администрация да планират и изпълняват мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия чрез предоставяне на обучения и консултации. Тази грантова схема, макар и с относително малък бюджет от 624 065 евро и ниски прагове на помощта от 30 000 до 100 000 евро, е важна за постигате на приоритетите и целите на страната в областта на енергийната ефективност, категоричен бе енергийният заместник-министър.
По неговите думи, освен насърчаването на положителните промени в околната среда и енергетиката, програмата укрепва взаимоотношенията между страните-донори и България. В този контекст особено важен за нас е и фондът за двустранни отношения, който действа в рамките на всяка предвидена схема за финансиране, каза Павлов. Той акцентира върху факта, че програмата разполага с възможности да финансира потенциалните бенефициенти в търсенето им на партньори по проектите, при разработването на проектните предложения или при посещения на изложения, конференции и други форуми, които биха им помогнали да разработят проектните си предложения.
Заместник-министър Антон Павлов отчете повишаване на информираността за програмата при последните сесии за набиране на проекти предложения. Общо 106 кандидати заявиха желание да бъдат финансирани по схемата за повишаване на енергийната ефективност в общински и държавни сгради и тази за производство на горива от биомаса, обяви той. В единия случай това са общини и държава с проекти за училища, болници, други сгради със социално предназначение, държавни и областни администрации, а в другия – малки и средни предприятия. Според Антон Павлов това доказва от желанието на Министерството на енергетиката, макар и с ограничените средства на Програмата, да обхване различните видове бенефициенти – от общини до малки и средни предприятия, от университети до неправителствени организации. Това е знак за нас за интереса и значението, което отдават потенциалните бенефициенти на мерките за енергийна ефективност. А наша обща задача е да работим за повишаване на знанията по темата, което е предпоставка за успешното приключване на Програмата, заяви енергийният заместник-министър.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |