Събития ОИЦ – Стара Загора представя резултатите от анкетното допитване

ОИЦ – Стара Загора представя резултатите от анкетното допитване

Сряда, 22 април 2015 г., 09:20
Размер на буквите
oic stara zagoraОбластен информационен център – Стара Загора организира информационни събития по втората фаза от Националната кампания „Да създадем ЗАЕДНО България 2020“. По време на срещите ще се обобщят резултатие от направените анкети, имащи за цел да проучат сред широката общественост какво гражданите искат да се промени в тяхното населено място с европейски средства. Акцент на събитията ще бъде обсъждане на добрите идеи на гражданите, мястото им в общинските планове за развитие и ИПГВР, както и конкретните възможности за осъществяване на предложенията чрез финансиране по различни оперативни програми.
Поканени за участие са гражданите изразили мнение в анкетите и представители на общинските администрации.
Срещите ще се проведат във всяка от общините както следва:
 • 24.04.2015 г. – зала 2 на община Стара Загора – 11.00 часа;
 • 27.04.2015 г. – зала на община Мъглиж – 10.00 часа;
 • 27.04.2015 г. – зала 315 на община Раднево – 14.00 часа;
 • 28.04.2015 г. – зала на община Опан – 11.00 часа;
 • 28.04.2015 г. – зала на община Гълъбово – 14.00 часа;
 • 29.04.2015 г. – зала на община Братя Даскалови – 10.00 часа;
 • 29.04.2015 г. – зала на община Чирпан – 14.00 часа;
 • 30.04.2015 г. – зала на ул. Искра № 4, гр. Казанлък – 10.30 часа;
 • 30.04.2015 г. – зала на община Николаево – 14.00 часа;
 • 04.05.2015 г. – зала в читалище Войвода Генчо Къргов, гр. Гурково – 14.00 часа;
 • 05.05.2015 г. – зала младост на читалище Напред, гр. Павел баня – 11.00 часа

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма Техническа помощ, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |