Събития РИОСВ – Стара Загора извърши проверки по чистотата на речните легла и прилежащите територии на реките в поречията на Марица и Тунджа

РИОСВ – Стара Загора извърши проверки по чистотата на речните легла и прилежащите територии на реките в поречията на Марица и Тунджа

Вторник, 21 април 2015 г., 11:57
Размер на буквите
riosw szРИОСВ – Стара Загора извърши проверки за наличие на нерегламентирани замърсявания с отпадъци на речните легла и прилежащите им територии на всички 20 общини в Старозагорска, Сливенска и Ямболска области, и община Тополовград, област Хасково. Проверките са във връзка със заповед на министъра на околната среда и водите от 12 февруари т.г., за изпълнението, на която РИОСВ даде предписания до кметовете на общини за предприемане на мерки за недопускане на замърсявания с отпадъци на речните корита, а при наличие на замърсявания да се организира почистването им в срок до 24 март т.г.
При извършените проверки на място за изпълнение на дадените предписания, експертите установиха нерегламентирани замърсявания със смесени битови и строителни отпадъци в три общини – в коритото на р. Сулджака, в регулацията на село Едрево, община Николаево; река Тунджа – около мостовете на реката, попадащи в регулацията на град Ямбол; река Тунджа – в регулацията на с. Александрово, община Павел баня и р. Турийска в регулацията на с. Турия, община Павел баня.
Към момента са образувани 3 административно – наказателни преписки, с които се предвижда налагане на глоба от 2 до 20 хил. лв. на кметовете на общините, неизпълнили в срок дадените им предписания.
На кметовете на общини Николаево, Павел баня и Ямбол са издадени нови предписания за почистване на констатираните замърсявания с отпадъци в най – кратки срокове.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |