Събития Насоките за кандидатстване по първата процедура по ОП Иновации и конкурентоспособност са обявени за обществено обсъждане

Насоките за кандидатстване по първата процедура по ОП Иновации и конкурентоспособност са обявени за обществено обсъждане

Понеделник, 06 април 2015 г., 13:09
Размер на буквите
op konkurentnoКритериите и методологията за оценка на проектните предложения по първата мярка от новата Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност са изготвени по начин, който да гарантира максимална обективност. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на пресконференция, на която представи насоките за кандидатстване по първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от новия програмен период по ОП Иновации и Конкурентоспособност 2014-2020 /ОПИК/.За първи път в насоките за кандидатстване по процедурата Подобряване на производствения капацитет в МСП имаме количествено измерими критерии, за сметка на качествените, като по този начин изцяло сме изчистили субективизмът и залагаме на безпристрастността, обяви министърът.
Това е първата процедура по оперативна програма, която стартира прозрачно, чрез публично обсъждане, за първи път имаме обратна връзка от страна на бизнеса и на тези, които ще кандидатстват по програмата, посочи Лукарски. Той обясни, че целта на процедурата Подобряване на производствения капацитет в МСП е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия (МСП). Тя е насочена към подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятията. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 150 млн. евро. Максималният размер на безвъзмездната помощ е между 35% и 70% и ще зависи от категорията на фирмата и от региона. Компании от Югозападния регион, ще получат по-нисък процент на безвъзмездната помощ – до 35% за средни и до 45% за микро- и малки. За останалите пет района на планиране условията са: до 60% - за средни, и до 70% - за микро- и малки предприятия. Предимство ще имат и проекти, които се изпълняват на територията на Северозападния район за планиране, които получават допълнителни 5 точки, както обещахмие, посочи икономическият министър. Приоритет при оценката ще имат малки и средни предприятия, които кандидатстват с проекти в областите, определени в Иновационната стратегия за интелигентна специализация, допълни министър Лукарски.
Тези, които са кандидатствали и са спечелили проекти по миналия програмен период на програмата, ще имат право да кандидатстват отново, но ще получават по-малко точки в зависимост от това колко проекта са осъществили и на каква стойност, съобщи министър Лукарски. Той обясни, че идеята е да се подпомогнат по-широк диапазон от малки и средни предприятия, както и такива, които кандидатстват за първи път. Целта е фирмите да   развиват устойчив бизнес, а не да разчитат само на европейски грантове.
Компаниите имат срок до 20 април 2015 г. да отправят своите забележки и коментари по насоките за кандидатстване. Очаква се процедурата да се отвари седмица след това.

Пълният текст на насоките обявени за обществено обсъждане за кандидатстване по първата процедура по ОП Иновации и конкурентоспособност можете да разгледате на адрес: http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=975

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |