Събития Становище във връзка с публично оповестените идеи за пенсионна реформа

Становище във връзка с публично оповестените идеи за пенсионна реформа

Събота, 04 април 2015 г., 17:44
Размер на буквите
btБългарска търговско-промишлена палата (БТПП) изразява преди всичко своята удовлетвореност от:
·       инициираното от МТСП широко обсъждане на вижданията за пенсионна реформа, започването на която е изключително неотложно, а реализирането й – абсолютно належащо;
·       запазване на тристълбовия модел на пенсионно-осигурителната система; премахване на възможността за зачитане на осигурителен стаж 4 г. за 5 г. при осигуряване на повече от едно основание; начина на определяне на индивидуалния коефициент при изчисляване на размера на пенсията от 01.01.2019 г.; отпадане от 1 януари 2019 г. на максималния размер на новоотпуснатите пенсии;  повишаване от 35 на 40 на сто от максималния осигурителен доход на максималния размер на  отпуснатите до 31 декември 2018 г. пенсии; изравняване на пенсионната възраст за мъжете и жените.
Едновременно с това БТПП изразява категорично несъгласие срещу някои от предложените в проекта мерки и възражения за липсата на други изключително належащи действия:
1.     Увеличаването на осигурителните вноски е абсолютно неприемливо:
Такава мярка не е заявявана нито в предизборната кампания на партиите от управляващата коалиция, нито е включена в 3-годишната управленска рамка.  Подобно флагрантно разминаване между поетите ангажименти в предизборния период и реалното управление е извън каквито и да било демократични принципи и правила.
2.     „Максимално плавният ръст“ за увеличаване на пенсионната възраст е неприемлив:
Работодателските организации многократно са обосновавали с числа необходимостта от радикален преход към едновременно увеличаване на осигурителния стаж и пенсионната възраст, отчитащо демографската ситуация.
3.     Крайно наложително е да се включат в пенсионната реформа следните действия:
·       освобождаването на осигурителната система от всички социални плащания, които нямат общо с осигурителния принос;
1.       ограничаване на крупните злоупотреби с придобиването на инвалидни пенсии;.
2.       преструктуриране на системата за ранно пенсиониране, вкл. на лицата по чл. 69 от КСО;
3.       оптимизиране на възможността за избор на родените след 1959 г. между пенсия от УПФ или ДОО.
Категоричното становище на Българска търговско-промишлена палата е, че:
·       невъзприемането на посочените по-горе предложения  ще отложи решаването на най-значимите проблеми, по които е налице голяма степен на съгласие, ще възпроизведе дефекти и пороци на досегашната система, които  ощетяват осигурителната система, ще продължат да генерират дефицити и да съхраняват неадекватен размер на пенсиите за осигурените лица.
·       извършването на структурни промени в пенсионната система следва да очертае хоризонт и перспектива от поне 30 до 50 години и по никакъв начин не може да се обвързва с конюнктурни интереси и очаквани резултати за представяне на предстоящите местни и други избори.
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |