Събития Расте броят на търговските дела в Окръжния съд в Стара Загора

Расте броят на търговските дела в Окръжния съд в Стара Загора

Петък, 03 април 2015 г., 13:04
Размер на буквите
temidaТенденцията за увеличаване на търговските дела в Окръжен съд Стара Загора, започнала през 2009 г. продължава, информира Димитър Христов, председателя на Търговското отделение и зам.-председател на Окръжния съд. По думите му икономическата криза и нарастването на неразплатените задължения между стопанските субекти са причината за воденето на все повече съдебни дела. Расте както броят на исканите обезпечителни мерки, така и на 


производствата по несъстоятелност. Фирмите са длъжници основно на банки, от Националната агенция за приходите също инициират дела. Нашият регион е икономически активен, затова и делата са повече, коментира съдия Христов. Налице е трайно неплащане на задълженията.
Димитър Христов обясни още, че тази година се наблюдава тенденция най-напред да се искат обезпечителни мерки и чак след това да се завеждат дела. Вероятно това се прави и заради невъзможността да се плащат държавните такси.
Общо 20 963 броя граждански, наказателни и изпълнителни дела са постъпили през 2014 година в Старозагорски съдебен район, отчете Крисимир Георгиев, председател на Окръжен съд Стара Загора. Постъпилите дела са с 9% по-малко в сравнение с 2013 година. През 2014 г. единствено при търговските дела се наблюдава ръст от 10% в броя свършени дела. Намалението в броя свършени дела при гражданските е с 8%, при наказателните - с 2 %, а при фирмените - със 16% . Продължава тенденцията за увеличаване на делата, гледани по съкратената процедура. Средната натовареност по щат по видове свършени дела в Окръжен съд Стара Загора през последните четири години е най-висока при търговските дела.Окръжен съд
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |