Събития БТПП с допълнителни аргументи срещу предприетите данъчни промени в Гърция

БТПП с допълнителни аргументи срещу предприетите данъчни промени в Гърция

Петък, 03 април 2015 г., 07:16
Размер на буквите
bcci btppНа проведена среща между Григор Порожанов, директор на Дирекция Външноикономически отношения в МВнР, и ръководството на БТПП, представлявано от председателя на БТПП Цветан Симеонов и Тодор Табаков, член на ИС и УС на Палатата, бяха обсъдени новите данъчни разпоредби на Гърция, според които финансовите транзакции между гръцки стопански субекти и стопански субекти от държави с преференциален данъчен режим се облагат с данък в размер на 26 %. Последният се
възстановява в 3-месечен срок, при условие, че данъкоплатецът докаже пред гръцката администрация, че транзакцията е обичайна и е осъществена по пазарни цени. В списъка на държавите с преференциален данъчен режим са включени и три държави-членки на Европейския съюз – България, Ирландия и Кипър.
Григор Порожанов предостави информация за предприетите от държавата действия по повод на посочените нормативни промени в Гърция.
Ръководството на БТПП заяви подкрепа на членовете на Палатата относно позицията на българското правителство, която е изпратена на Пиер Московиси, европейски комисар по икономически и финансови въпроси, данъчно облагане и митнически съюз. На срещата от страна на БТПП бяха изложени допълнителни мотиви, аргументиращи сериозни възражения срещу предприетите данъчни промени в Гърция и бе връчено писмено становище по проблема, което ще бъде предадено на министъра на външните работи Даниел Митов. Предоставена бе информация за решението на Изпълнителния съвет на Палатата от 31.03.2015 г. да изпрати своята позиция до посланиците на ЕС страните, Европалати, Международната организация на работодателите, Европейската комисия, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Международната търговска камара-Париж, съответните комисии в Европейски парламент, дирекциите с компетенции по данъчни въпроси в ЕК, Европейската данъчна конфедерация, Съюза на търговските палати на Гърция и Съюза на гръцките работодатели, Съюза на данъкоплатците и други неправителствени организации.
Становище на БТПП, отправено до министъра на външните работи Даниел Митов:http://www.bcci.bg/news/9224
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |