Събития Съветът на браншовите организации при БТПП определи приоритетите си за 2015 г.

Съветът на браншовите организации при БТПП определи приоритетите си за 2015 г.

Понеделник, 23 март 2015 г., 13:02
Размер на буквите
bcci btppСъветът на браншовите организации при Българската търговско-промишлена палата проведе годишното  си  Общо събрание. Утвърдени бяха  Отчет за дейността на Съвета през 2014 г. и бе приета Обща рамка на програма за работата му през 2015 г.
Акцент в дискусията бе поставен върху общите проблеми, с които се сблъскват браншовите организации и техните членове. Набелязани бяха областите, от значение за всички браншови организации и за членовете им, към които приоритетно да бъдат насочени усилията на Съвета:
•             подновавяне на действията и отстояване на съвместна позиция за приемане на Закона за браншовите организации;
•             усъвършенстване на нормативната база, в т.ч. облекчаване на регулаторните режими;
•             улесняване достъпа до финансиране, особено за МСП;
•             намаляване на административните тежести.
Участниците потвърдиха желанието си за провеждане на срещи на членовете на Съвета на БО с: министъра на икономиката – Божидар Лукарски и с министъра на труда и социалната политика – Ивайло Калфин, пред които да поставят въпроси, отнасящи се до приоритетите и бъдещите мерки на правителството за създаване на една по-благоприятна и достъпна икономическа среда за работата на бизнеса.
Общото събрание избра Бюро на Съвета на БО в състав:
•             Председател - Силвия Петрова (председател на „Българска асоциация на търговците на медицински изделия“);
•             Заместник-председатели: Илия Петров (член на председателския съвет на „Браншова организация за текстил и облекло“); Елица Ненчева (изп. директор на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост); Миряна Калчева (член на ИС на БТПП, титуляр, отговарящ за сътрудничеството на БТПП с браншовите организации и председател на Асоциация на българските спедитори); Лъчезар Искров (член на ИС на БТПП, заместник титуляр, отговарящ за сътрудничеството на Палатата с браншовите организации).thumb main web P1010025 001
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |