Събития За вас работодатели: Възможност за ползване на финансови средства за насърчаване на заетостта

За вас работодатели: Възможност за ползване на финансови средства за насърчаване на заетостта

Понеделник, 16 март 2015 г., 03:00
Размер на буквите

Стартира процедура по набиране на заявки от работодатели от реалния сектор по проект Подкрепа за заетостАгенция по заетостта чрез Дирекция бюро по труда - гр. Стара Загора уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през месец март 2015 г., както следва:

 Насърчителни мерки за заетост и обучение

 • 1. Насърчаване на работодатели да наемат безработни лица до 29 годишна възраст (чл.36 ал.1 от ЗНЗ).    9534 лв.  
 • 2. Насърчаване на работодатели да наемат безработни лица до 29 годишна възраст с трайни увреждания включително военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си(чл.36 ал.2 от ЗНЗ).    2362 лв.
 • 3.Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ)     7124 лв.
 • 4.Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-год. възраст,със средно и висше образование без трудов стаж(чл. 36б от ЗНЗ)    4211 лв.
 • 5. Насърчаване на работодатели да наемат за стажуване безработни лица до 29 годишна възраст (чл.41 от ЗНЗ)    2228 лв.
 • 6. Насърчаване на работодатели да разкриват раб.места за стажуване(чл.46 от ЗНЗ).    4487 лв.
 • 7.Стимулиране на работодатели-микропредприятия  да разкриват раб.места ,като се субсидират първите 5 разкрити раб.места (чл.50 от ЗНЗ)    6756 лв.
 • 8. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайни увреждания (чл. 52 ал.1 от ЗНЗ от ЗНЗ)    2416 лв.
 • 9. Насърчаване на работодателя да наема безработни лица с трайни увреждания  на временна, сезонна или почасова работа (чл. 52, ал. 2 от ЗНЗ)    2342 лв.
 • 10. Насърчаване на работодатели да наемат безработни лица – самотни родители (осиновители”)и/или майки /осиновителки/ с деца до 3-годишна възраст на пълно или непълно работно време (чл.53 от ЗНЗ).    2310 лв.
 • 11. Насърчаване на работодатели да наемат безработни лица – майки с  деца от 3 до 5-годишна възраст (чл.53а от ЗНЗ)    2640 лв.
 • 12. Насърчаване на работодатели да наемат безработни лица над 50- годишна възраст (чл.55а  от ЗНЗ).    2422 лв.
 • 13.Насърчаване на работодатели да разкриват „зелени раб.места”(чл.55д от ЗНЗ).    2235 лв.

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата. Допълнителна информация може да се получи в Дирекция Бюро по труда гр. Стара Загора, ул. Ст. Караджа № 8, стая № 112, тел: 042 / 697545 и 042/ 697546.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |