Събития Институтът за пазарна икономика публикува Регионални профили: препоръки за развитие 2015

Институтът за пазарна икономика публикува Регионални профили: препоръки за развитие 2015

Петък, 06 март 2015 г., 15:21
Размер на буквите

Институтът за пазарна икономика публикува Регионални профили: препоръки за развитие 2015Данните за развитието на българските региони през последните десет години подчертават нуждата от коренна промяна на философията на регионалното развитие. Въпреки че много от проблемите биват ясно осъзнати, подходът за справяне с тях остава подчертано административен и силно централизиран – фактор, който намалява ефективността на провежданите политики.

Нещо повече – до ден днешен българските области остават заложници на политически интереси и до голяма степен са лишени от възможността да противостоят на протичащите на територията им негативни демографски, социални и икономически процеси.

Проблемите на местните общности могат най-добре да бъдат осъзнати на местно ниво. В същото време голяма част от средствата, отпускани по линия на Европейския съюз, се изразходват за проекти и дейности, които нямат пряко отношение към проблемите на хората, живеещи в дадено населено място. В дългосрочен план недостатъчният собствен ресурс и липсата на фискална самостоятелност на органите за местно самоуправление е един от факторите, които ускоряват деградацията на местните общности и подкопават местния демократичен процес.

Препоръките, изложени в Регионални профили: препоръки за развитие 2015, са следствие от тригодишната работа на ИПИ в сферата на регионалното развитие.

  • Препоръките по отношение на местните финанси имат за цел възстановяването на връзката между политическото представителство и данъчното облагане на местно ниво, както и създаването на реални финансови стимули за местната власт да работи за повече инвестиции и работни места. Водеща сред тях е идеята за автоматично пренасочване на една пета от приходите от подоходния данък към общинските бюджети на принципа “парите следват личната карта .
  • Препоръките по отношение на пазара на труда ще спомогнат за намаляването на негативните ефекти от различни административни решения върху работещите и предприятията в някои от най-бедните райони на страната. Сред тях се нареждат въвеждането на гъвкави методи за полагане на сезонна заетост и отчитането на регионалните различия при формулирането на национални политики като повишаването на осигурителната тежест и минималната работна заплата.
  • Препоръките по отношение на бизнес средата и инвестициите ще спомогнат за по-активното ангажиране на органите на местно самоуправление със социално-икономическите процеси, които протичат на тяхна територия. Местните стратегии за привличане на инвестиции следва да поставят акцент върху обучението и образованието на работната ръка, а вниманието трябва да се насочи от усвояването на европейски средства към създаването на условия за привличането на частен капитал.

  • Брошура
  • Доклад
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |