Събития Област Стара Загора е на пето място по средна работна заплата за четвъртото тримесечие на 2014 г.

Област Стара Загора е на пето място по средна работна заплата за четвъртото тримесечие на 2014 г.

Понеделник, 23 февруари 2015 г., 09:31
Размер на буквите

Област Стара Загора пето място средна работна заплата четвърто тримесечие 2014 г.По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на декември 2014 г.намаляват с 669 души, или с 0.7% спрямо края на септември 2014 г., като достигат 101 249. Спрямо края на третото тримесечие на 2014 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности Други дейности - със 7.9%, Операции с недвижими имоти - с 6.5% и Строителство - с 5.6%.

Увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в Административни и спомагателни дейности - с 4.7%, Култура спорт и развлечения - с 2.9% и Хотелиерство и ресторантьорство - с 1.8%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите Преработваща промишленост и Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети, съответно 30.3 и 14.6%.

В края на декември 2014 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 1 623 или с 1.6% повече, в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети - с 894 наети, Преработваща промишленост - с 617 лица и Транспорт, складиране и пощи - с 380 наети. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности Транспорт, складиране и пощи - с 10.7%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - с 10.3% и Финансови и застрахователни дейности - с 9.6%. Най-голямо намаление на наетите лица в края на декември 2014 г. спрямо края на декември 2013 г. има в икономическа дейност Селско, горско и рибно стопанство - с 381 наети, а в проценти - в Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване -със 17.8%.

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за октомври 2014 г. е 810 лв., за ноември - 811 лв. и за декември - 899 лева.

През четвъртото тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 840 лева и се увеличава спрямо третото тримесечие на 2014 г. с 2.4%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата са Образование - с 19.0%, Култура, спорт и развлечения - със 7.5% и Операции с недвижими имоти - с 5.4%.

През четвъртото тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 4.2% спрямо четвъртото тримесечие на 2013 година. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата са Професионални дейности и научни изследвания- с 40.2%, Административни и спомагателни дейности - с 20.0% и Строителство - със 17.4%.

В сравнение с останалите области на страната, през четвъртото тримесечие на 2014 г., област Стара Загора е на пето място по показателя средна работна заплата, след областите София (столица), Враца, София и Варна.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |