Събития Работна среща на координаторите на регионалните академични центрове се проведе в Стара Загора

Работна среща на координаторите на регионалните академични центрове се проведе в Стара Загора

Понеделник, 09 февруари 2015 г., 17:01
Размер на буквите

БАННа 8 и 9 февруари в Комплекс „Зеленият хълм” в Стара Загора се проведе първата за 2015 г. работна среща на Националната академична мрежа (НАМ). На нея се обсъди и прие програма за работа на Мрежата за годината. Стара Загора беше избрана за домакин заради добрата работа и успешно проведената през декември 2014 г. конференция с надслов „Връзки на растежа”.

В срещата взеха участие:

 • акад. Стефан  Воденичаров, председател на Българска академия на науките (БАН)
 • чл. кор. Димитър  Димитров, съветник на председателя на БАН и главен координатор на НАМ
 • акад. Ячко Иванов, главен редактор на Списание на БАН
 • Михаела Малеева, ръководител на връзки с обществеността на БАН
 • и координаторите на 14-те Регионални академични центрове (РАЦ) от страната.

Домакините от РАЦ Стара Загора се възползваха от това предимство и в срещата взеха участие представители от всички секторни групи – община Стара Загора; местни научни институции; представители на неправителствени организации и на иновативни фирми, в това число и Олег Стоилов, координатор на РАЦ Стара Загора и председател на Търговско-промишлена палата – Стара Загора.

Сред участниците бяха:

 • доц. д-р Алексей Стоев, зам.-координатор на РАЦ Стара Загора, директор на ИКИТ - БАН - Стара Загора и председател на Българския туристически съюз
 • Иванка Сотирова, зам.-кмет на Стара Загора
 • проф. д-р Иван Въшин, и.д. ректор на Тракийски университет
 • доц. д-р Анна Толекова, помощник-ректор на Тракийски университет
 • доц. Дарина Заимова, координатор Проекти на Тракийски университет
 • доц. д-р Виолета Божанова, зам.-директор Института по полски култури - Чирпан
 • Красимира Соколова, зам.- председател на ТПП – Стара Загора и ръководител на Enterprise Europe Network в Стара Загора
 • инж. Благовеста Шинева, управител на ЦИЕС, член на УС на ТПП - Стара Загора, член на УС на Клуба на работодателя, член на УС на Български институт по стандартизация, член на УС на Съвета по метрология към Министерството на икономиката и туризма
 • д-р Румяна Грозева, изпълнителен директор АРИР - Стара Загора и на Европа директно - Стара Загора
 • Тони Куцаров, ръководител на гражданско обединение „Екоцентър” Стара Загора
 • Мария Жекова, управител на „Ате пласт” ООД, Работодател за 2015 г. на Стара Загора, член на АИК „Добри Желязков – Фабрикаджията“
 • Огнян Тодоров, управител на „Техопол” ООД, изпълнил няколко проекта по ОП „Конкурентоспособност - Иновации”.  

Акад. Воденичаров откри срещата и акцентира върху високата отговорност на българската наука за определяне на безспорни и реалистични каузи, които да обединят българския народ в това сложно и разделно време както в международен, така и в национален план. Като такава обединителна платформа той представи последната редакция на документа Възгледи за основните национални цели и устойчиво развитие на България, в чийто разработване взе участие голяма група учени на БАН, а в обсъждането му активно участва НАМ. Той информира аудиторията, че Възгледите се представят на различни форуми пред държавните институции и пред ръководствата на широк кръг български партии от различни сектори на политическия спектър и навсякъде получават висока оценка и подкрепа. Председателят поздрави НАМ и РАЦ за апостолската им работа през годината и посочи конкретни задачи от ръководството на БАН, които по-късно намериха място в приетата годишна програма на НАМ.

Главния координатор на НАМ чл. кор. Димитър Димитров, даде висока оценка на работата през изминалата година на Мрежата, вкл. и на 15-те конференции, проведени от Регионалните академични центрове по места, във връзка със 145-годишнината на БАН. Той се спря и на очакванията на националната наука и бизнес от НАМ и РАЦ, като медиатори на връзката наука - бизнес и като катализатори на иновативния процес. Представи конференцията в Стара Загора, като добър проект и предостави думата на Олег Стоилов, за представяне на резултатите от конференцията и за вижданията на РАЦ Стара Загора за работата на Мрежата. Други старозагорски представители също дадоха своя принос за определяне политиката и програмата на НАМ.

Зам.-кметът Иванка Сотирова изрази подкрепата на община Стара Загора към дейността на Мрежата.

Красимира Соколова представи най-голямата бизнес подкрепяща европейска мрежа Enterprise Europe Network и предложи да се подпише споразумение за сътрудничество между двете мрежи, което би ги направило по-ефективни.

Инж. Благовеста Шинева представи Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България 2014 - 2020 г. и сподели добър партньорски опит от Франция за секторна система за иновации.

Михаела Малеева сподели важността от координирани действия за връзки с обществеността на БАН и НАМ, даде и препоръки за подобряване на медийната политика на РАЦ по места.

След проведените двудневни дискусии, участниците в работната среща се обединиха около обща програма за работата на Националната академична мрежа, с по важни акценти:

 • Разработване на програми за дейността на РАЦ през 2015 г., като се засили ролята им на медиатор при взаимодействието наука – образование – бизнес;
 • Подписване на споразумение за партньорство между НАМ и българския консорциум на европейската мрежа EEN;
 • Търсене на възможност за проектна подкрепа на дейността на НАМ по национални и международни програми;
 • Намиране на мястото на НАМ в Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България 2014 - 2020 г., съответстващо на статута и възможностите на Мрежата;
 • Засилване на международните контакти на НАМ, вкл. с помощта на европейски програми;
 • Засилване дейността на НАМ и РАЦ по места с младежки организации и с армията;
 • Популяризиране сред средите на предприемачите на възможността да кандидатстват за докторанти към БАН;
 • Активиране на връзките на НАМ и РАЦ с Академичен и индустриален клуб „Добри Желязков – Фабрикаджията”.

В неформална обстановка гостите успяха да дегустират вина от водещи винарни от региона, участващи във Фестивала на виното и културното наследство Августиада.

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |