Събития БТПП участва в януарската сесия на ЕИСК в Брюксел

БТПП участва в януарската сесия на ЕИСК в Брюксел

Четвъртък, 22 януари 2015 г., 17:00
Размер на буквите

БТПП участва в януарската сесия на ЕИСК в БрюкселБТПП участва в януарската сесия на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) в Брюксел, на която бяха обсъдени широк кръг въпроси, сред които проучване и оценка на въздействието на Обсерваторията на устойчивото развитие (ОУР) върху изпълнението на Директивата за енергията от възобновяеми източници на ЕС. Частта за България представи зам.-председателят на БТПП Георги Стоев, който е съдокладчик за оценката и участник в проучването.

В рамките на сесията бе дискутирана и темата за включването на жените мигранти на пазара на труда.

Предмет на разисквания бяха и антидъмпинговите мерки. Разгледано бе предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките, които Съветът може да предприеме във връзка с комбинирания ефект на антидъмпингови или антисубсидийни мерки със защитни мерки.

Обсъдени бяха и теми като положението и условията за работа на организациите на гражданското общество в Турция; приносът на гражданското общество към прегледа на стратегията „ЕС–Централна Азия“; проблемът за ефективните, достъпни и устойчиви системи на здравеопазване.

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |