Събития Сиела Енергетика и Околна среда

Сиела Енергетика и Околна среда

Понеделник, 24 ноември 2014 г., 12:54
Размер на буквите

Сиела Енергетика и Околна средаСиела Енергетика и Околна среда е експертен правно-информационен продукт, който е предназначен за използване от служители в държавна администрация, частния сектор, специалисти, заети в секторите добивна и преработваща промишленост, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване, строителство, търговия.

Продуктът е от изключителна полза също и за лица, чиято дейност в частност е свързана с производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, консултиране и внедряване на технологии за енергийна ефективност, производство на метални изделия, изграждане, инженеринг, проучване, проектиране, строителни (машинни) ремонти на сгради и съоръжения, пречиствателни станции, енергийни обекти, металообработка, разработване, реализация и мениджмънт на проекти, строителство, ремонт и поддръжка на инфраструктурни обекти: изграждане на вятърни паркове, пътища и пътни съоръжения, ел. проводи и електрически уреди, соларни енергийни системи, екология на енергийната система, дейности с химически продукти, третиране на пластмасови отпадъци, рециклиране, търговия с отпадъци от черни и цветни метали, инженерингово изпълнение на тръбопроводни инсталации за газификацияотопление, ВиК, производство и пренос на топлинна енергия, добив на горива, извършване на превантивни дейности по опазване на околната среда (екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда, комплексни разрешителни, екомаркировка), реализиране на обществени поръчки в съответствие със спецификите на отраслите, налагане на здравословни и безопасни условия на труд в работната среда и други.

 СЪДЪРЖАНИЕ

Сиела Енергетика и Околна среда е единственият експертен правно-информационен продукт, ориентиран към въпросите на енергетиката и екологията. Системата предлага:

 • актуално законодателство (кодекси, закони, наредби, правилници, постановления, тарифи, инструкции);
 • актове на Европейския съюз (учредителни договори, регламенти, директиви, решения на Европейската комисия, практика на Съда на ЕС);
 • административни актове (заповеди, указания, методики, ръководства, решения, писма) на компетентни министерства, агенции, комисии;
 • норми за проектиране на енергийни обекти; екологични стандарти в земеделието, управлението на водите, климата;
 • национални стратегии, програми и планове;
 • общи условия на енергийните дружества;
 • процедури по извършването на отделни правни действия и съпътстващите ги бланкови документи;
 • подбрана съдебна практика по енергийните закони и подзаконови нормативни актове, както и по нормативни актове по опазване на околната среда;
 • статии и кратки анализи по широк спектър от проблеми в сферата на екологията, енергетиката, държавната собственост, здравословните и безопасни условия на труд, данъчно-правни въпроси;
 • юридически речници;
 • справочници (Справочник на защитените територии в България)
 • справочна информация;
 • акценти по съдържанието на продукта;
 • месечен информационен бюлетин с посочени новости в продукта, както и обособени новини.

За удобство на потребителите е добавена Тематична систематизация с включеникъм момента следните раздели:

 • Вещни права
 • ГМО
 • Екологична оценка
 • Екомаркировка на ЕС
 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Климат
 • Комплексни разрешителни
 • Обществени поръчки
 • Отпадъци
 • Оценка на въздействието върху околната среда
 • Строителни продукти
 • Шум

ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

Всеки един от нормативните актове може да бъде ползван в отделните му редакции според измененията, обнародвани в Държавен вестник, както и да бъде зададен изглед с предишна редакция. С оглед динамиката на материята, за по-голямо удобство е налична функционалност за следене за изменения в избран от потребителя документ, възможност за създаване на потребителски структури, както и опция за история на отваряните документи.

Отделните актове могат да бъдат експортирани в следните формати: • Word иPdf и използвани независимо от програмата.

 Актовете в продукта са с функциониращи хипервръзки и препратки (към съдебна и ведомствена практика, нормативни актове, статии). Работата на клиентите се улеснява и чрез функционалност за юридически речници:

 • Английско-български юридически речник
 • Речник на термините в енергийното право
 • Терминологичен речник по опазване на околната среда

За абонаменти и цени: АКТИМ – тел. 042 602013; Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ; www.actimbg.com и www.ciela.net/contacts

експертен правно-информационен продукт Сиела Енергетика и Околна среда

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |