Събития За проекти по околна среда са осигурени близо 240 млн. евро

За проекти по околна среда са осигурени близо 240 млн. евро

Сряда, 25 юни 2014 г., 12:53
Размер на буквите

Проекти околна среда осигурени близо 240 млн. евроЕвропейската комисия отправи първата покана за представяне на предложения по програмата LIFE за финансиране на проекти в областта на околната среда. През 2014 г. подпрограмата на LIFE за околната среда ще предостави 238,86 млн. евро за разработване и внедряване на новаторски отговори на екопредизвикателствата в Европа.

Фокусът е върху опазването на природата и биологичното разнообразие, ефикасното използване на ресурсите, както и управлението на околната среда и информацията във връзка с нея, съобщиха от Представителството на Европейската комисия в България.

Европейският комисар по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви: Новаторските европейски проекти в областта на опазването на природата и околната среда ще бъдат финансирани повече от всякога. Инвестирането в икономика с ефективно използване на ресурсите ще допринесе за постигането на устойчив растеж и ще помогне за осъществяването на национално и местно равнище на планове и стратегии в ключови области на политика като околна среда, отпадъци, въздух и вода.

Подпрограмата е част от програмата на ЕС LIFE за периода 2014 - 2020 г. През следващите седем години тя ще предостави 2,592 милиарда евро за околната среда. Тя ще подкрепя и по-добро управление, разпространяване на информация и повишаване на осведомеността по въпросите на околната среда.

Заинтересованите организации се приканват да започнат подготовка възможно най-рано, като разработват идеите си за проекти, изграждат партньорства със съответните заинтересовани лица и търсят допълнителна финансова подкрепа. При традиционните проекти Комисията приветства най-вече предложенията по приоритетните проектни теми на многогодишната работна програма LIFE за 2014 - 2017 г.

Крайният срок за подаване на заявления за традиционни проекти е 16 октомври 2014 г., а за интегрирани - 10 октомври 2014 г. Следващата покана за представяне на предложения по програма LIFE ще бъде публикувана тази есен, като неин обект ще бъде оперативната подкрепа на организациите с нестопанска цел, действащи на европейско равнище в областта на климата и околната среда.

Контекст
LIFE е програма на ЕС за финансиране, по която от началото й през 1992 г. са съфинансирани над 4000 проекта. Програмата на ЕС LIFE за околната среда и климата 2014 - 2020 г. е разделена на два програмни периода: 2014 - 2017 г. и 2018 - 2020 г.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |