Събития Годишната данъчна декларация за доходите на физическите лица са публикувани в интернет

Годишната данъчна декларация за доходите на физическите лица са публикувани в интернет

Сряда, 23 декември 2009 г., 19:04
Размер на буквите

Годишната данъчна декларация за доходите на физическите лица, придобити през 2009 г. вече могат да се изтеглят от интернет страницата на НАП. Годишната данъчна декларация трябва да се подаде най-късно до 30 април 2010 г. Ако се подаде до 10 февруари и се плати данъка  в този срок, се  ползва 5% отстъпка върху сумата, която трябва да се довнася като данък.

До 30 април се ползва бонус в същия размер, ако декларацията се подаде по електронен път, уточнява vedomost.info.

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2009 г. (образец 2001) за доходите на физическите лица от източници в България, с приложения

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2009 г, (образец 2001а) за придобити доходи от източници в България и от чужбина

Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2009 г. (Таблици №1 и 2 и указания за попълването им)

 

От НАП съобщиха още, че са разработили нова декларация за недвижимите имоти заради промените в Закона за местните данъци и такси. Тя се подава пред общинската данъчна служба най-късно до две седмици след придобиването на имота. Представената декларация от единия съсобственик върши работа и за останалите.

Декларация по чл.14 от ЗМДТ за недвижим имот

 

Утвърдени са и новите годишни декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане.

Срокът за подаването им от данъчно задължените лица по този закон е до 31 март.

Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, с приложения и указания за ползване

Годишна данъчна декларация по чл.252 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия

Декларация по чл. 246 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност с хазартни съоръжения

Декларация за данъка върху хазартната дейност по чл.224; чл.231; чл.239, ал.1; чл.239, ал.2 от ЗКПО

Декларация по чл. 219, ал.3 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |