Събития Предприемачите искат законови гаранции срещу нелоялната конкуренция

Предприемачите искат законови гаранции срещу нелоялната конкуренция

Понеделник, 24 март 2014 г., 19:35
Размер на буквите

Предприемачите искат законови гаранции срещу нелоялната конкуренцияЗаконовата уредба не е достатъчно добра за и не може да предотврати имуществени и парични щети на фирмите, причинени от служители и нарушаване на търговската тайна. Това показва експресна анкета сред членове на Българската търговско-промишлена палата, която изследва взаимоотношенията на работодателите с наетите служители.

Само 27% от анкетираните работодатели считат, че има добра регулация в тази сфера. Основната част от представителите на бизнеса, участвали в анкетата (73%) са на мнение, че законовата уредба не е достатъчно добра, за да се предотвратят материални вреди и нарушаване на търговска тайна от страна на служители.
На въпроса дали са търсили съдебна защита в такива случаи, преобладаващият дял от фирмите (65%) отговарят негативно. Сложността на материята и бавното съдебно производство обезмислят търсенето на съдебна защита, посочват като обяснение някои от анкетираните работодатели.

В проучването, осъществено по електронен път, през периода 17 - 19 март 2014 г., са участвали 141 представители на бизнеса от различни сектори на икономиката. Допитването показа, че пречка за преобладаващата част от анкетираните (76%) е изтичането на обучените им специалисти, в които са вложили ресурси, към конкурентни фирми. Тук опасенията са свързани предимно с нелоялната конкуренция.
Повечето работодатели (68%) са посочили, че са пострадали от разкриване на търговска тайна или са понесли парични и имуществените щети от действия на служители. Законодателството не е достатъчно съвършено след като толкова фирми са имали такива затруднения. Същевременно, делът на фирмите, които са отбелязали, че не са срещали затруднения от този характер е 32%.

Основната част от работодателите (63%) извършват проверки преди наемане на работа (включително в интернет и социалните мрежи), за да са по-добре осведомени за кандидатстващите. Разговорът с предишен работодател също е предпочитана мярка от около половината от членовете на БТПП (47%). Приблизително 37% са посочили и изискването на препоръка като практика при назначаване на нов служител.
Категорично ползването на т.нар. детектор на лъжата (полиграф) не е разпространено сред фирмите – няма фирма, която да е посочила, че го е използвала. Подобно средство е изключение – подходящо е само при определени случаи и в тясно специализирани сфери (напр. сигурност и охрана).

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |