Събития Работодателите могат да се възползват от насърчителни мерки за заетост и обучение

Работодателите могат да се възползват от насърчителни мерки за заетост и обучение

Вторник, 04 март 2014 г., 01:00
Размер на буквите

Работодателите могат да се възползват от насърчителни мерки за заетост и обучениеАгенцията по заетостта и Дирекцията Бюро по труда в Стара Загора уведомяват работодателите, че дирекцията разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта. През март 2014 г. средствата са:

Насърчителни мерки за заетост и обучение

Средства в лeва

1. Насърчаване на работодатели да наемат безработни лица до 29 годишна възраст (чл.36 ал.1 от ЗНЗ).

21 740 лева

2. Насърчаване на работодатели да наемат безработни лица до 29 годишна възраст с трайни увреждания включително военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си(чл.36 ал.2 от ЗНЗ).

4 745 лева

3. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-год. възраст,със средно и висше образование без трудов стаж(чл. 36б от ЗНЗ)

1 420 лева

4. Насърчаване на работодатели да наемат за стажуване безработни лица до 29 годишна възраст (чл.41 от ЗНЗ)

4 590 лева

5. Насърчаване на работодателите да наемат за чиракуване  безработни лица до 29 - год. възраст (чл 41а от ЗНЗ)

2 725 лева

6. Насърчаване на работодатели да наемат  безработни лица на непълно раб.време (чл.51 от ЗНЗ).

434 лева

7. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайни увреждания (чл. 52 ал.1 от ЗНЗ от ЗНЗ)

2 580 лева

8. Насърчаване на работодателя да наема безработни лица с трайни увреждания  на временна, сезонна или почасова работа (чл. 52, ал. 2 от ЗНЗ)

2 870 лева

9. Насърчаване на работодатели да наемат безработни лица – самотни родители (осиновители”)и/или майки /осиновителки/ с деца до 3-годишна възраст на пълно или непълно работно време (чл.53 от ЗНЗ).

2 890 лева

10. Насърчаване на работодатели да наемат безработни лица – майки с  деца от 3 до 5-годишна възраст (чл.53а от ЗНЗ)

3 130 лева

11. Насърчаване на работодатели да наемат безработни лица над 50- годишна възраст (чл.55а  от ЗНЗ).

4 940 лева

12. Насърчаване на работодатели да разкриват „зелени раб.места”(чл.55д от ЗНЗ).

2 470 лева

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи до 17 часа на 10 март 2014 г.

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция Бюро по труда в Стара Загора, ул. Ст. Караджа № 8, стая № 112, тел.: 042 697546 и 042 697545.

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |