Събития Нова рейтингова система на висшите училища в България

Нова рейтингова система на висшите училища в България

Понеделник, 03 февруари 2014 г., 10:59
Размер на буквите

Нова рейтингова система на висшите училища в БългарияНова рейтингова система на висшите училища в България позволява да се види точна оценка след зададен критерий за всеки от университетите в страната. Обхванати са 51 висши училища, като специалностите в тях могат да бъдат сравнени при задаване на различни критерии.

Рейтинговата система показва, че Софийският университет Св. Климент Охридски е с най-висок рейтинг в 18 от общо 52 направления. Медицинският университет в София и Техническият университет в София имат водещи позиции в по пет направления, Химикотехнологичният и металургичен университет - София води в четири класации. Американският университет в България е лидер в три, а Тракийският университет - Стара Загора, Лесотехническият университет и Академията на МВР оглавяват две класации. Други 12 висши учебни заведения имат водещи позиции за едно професионално направление.

Новата рейтингова система може да се ползва публично чрез уеб портал на Министерството на образованието и науката на адрес http://rsvu.mon.bg.

Рейтинговата система използва 77 различни индикатори, по които могат да се правят сравнения между висшите училища. Те са формирани на базата на статистически данни, събрани от различни източници. За някои от индикаторите са ползвани и социологически проучвания. Индикаторите са разделени в 6 групи: Учебен процес; Научни изследвания; Учебна среда; Социално-битови и административни услуги; Престиж; Реализация и връзка с пазара на труда.

Новата рейтингова система дава информация за професиите и длъжностите, по които се реализират завършилите дадено направление. Дадена е възможност потребителят сам да направи собствена класация.

Данните от рейтинговата система показват, че най-ниска безработица (под 1%) и най-висока степен на приложение на придобитото висше образование (над 90%) се отчита при завършилите професионалните направления Медицина, Фармация, Стоматология и Военно дело. При специалността Икономика, която в България се изучавана от над 60 хил. студенти средният осигурителен доход след завършване на образованието е 871 лева. Делът на заемащите позиции, за които се изисква висше образование е 37%.

Среден месечен доход над 1000 лева имат завършилите млади хора в направленията Военно дело, Информатика и компютърни науки, Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми, Математика, Обществено здраве, Медицина, Комуникационна и компютърна техника, Политически науки, Металургия, Електротехника и Електроника и автоматика.

Благодарение на рейтинговата система може да се направи много по-сериозен анализ на качеството, което предлагат университетите. Ако досега тя беше насочена в по-голяма степен към самите университети - как са разположени, кои специалности са най-търсени, къде са им по-силните и по-слабите страни, в момента рейтинговата система позволява потребителите да имат повече информация, коментира министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова. Полезно е, че кандидат-студентите и техните родители могат не само да видят къде се изучава дадена специалност, но и каква трудова реализация и какво заплащане да очакват след завършване на университета.

Системата е полезна и защото се опитва да направи връзката между предприемачите и младите хора, които излизат на пазара на труда. Заедно с това тя е база за анализ дали държавата финансира добре подготовката на специалисти и дали е необходимо да се направи преоценка за конкертни специалности и професионални направления.

Рейтинговата система е част от промяната във финансирането на университетите, уточнява проф. Анелия Клисарова. Сега държавната субсидия се плаща на университета по единния разходен стандарт според броя на студентите. В бъдеще държавата планира да влияе на приема в различните специалности, като определи различна по размер субсидия.

Отпускане на държавна субсидия ще бъде свързано и с качеството на образовонието. Има 11 критерия, разположени в три направления и сред тях попадат оценката на учебния процес, научните изследвания, реализацията и връзката с пазара на труда. Държавата ще стимулира университетите да развиват тези професионални направления, по които са показали най-високи резултати.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |