Събития Младежката заетост - ключ към решението на проблема на пазара на труда?

Младежката заетост - ключ към решението на проблема на пазара на труда?

Понеделник, 06 януари 2014 г., 17:10
Размер на буквите

Младежка заетост проблем пазар на трудаОколо 100 млн. евро се очаква да бъдат предоставени на България през 2014 и 2015 година по европейската инициатива Гаранция за младежта. Тя е насочена към дейности, свързани със стимулиране на младежката заетост. Европейският съюз отделя общо 6 млрд. евро за преодоляване на проблема.

Парите ще бъдат насочени към голям и общ проблем за много от държавите в общността - стимулиране на младежката заетост през програмния период от 2014 до 2020 г. Младежката заетост у нас може да бъде подпомогната и с пари от други инструменти от ЕС.

Планира се средствата да се усвоят по различни програми за заетост. Най-важните от тях са свързани с насърчаване на работодателите да наемат младежи до 29 години; финансиране на стажантски програми; работа на непълен работен ден и поемане на дължимите осигуровките на младежите от държавата.

Също така младежите до 25 години, регистрирани в бюрата по труда, трябва да получават предложение за работа или допълнително обучение до края на четвъртия месец от регистрацията им. Трябва да се засили и информационната политика на държавата и на бюрата по труда, насочена към младежите.

Младежка заетост безработицаМерките трябва да спрат негативните тенденции на пазара на труда. Равнището на безработицата в България остава сравнително високо и след достигнатото най-ниско за 2013 година ниво от 10,8% през септември, към ноември официално регистрираните безработни са 11,5%. В същото време младежката безработица се превърна в изключително сериозен проблем и по данни на Евростат за България достига 28%. Страната ни е на второ място по темп на нарастване на този показател.

Стъпки в опит за частично справяне с критичната ситуация на пазара на труда направи служебното правителство през 2013 г. Беше приет минимален социален пакет за най-нуждаещите се, като акцент беше поставен на дейности, свързани с осигуряване на субсидираната заетост. Мерките от подобен характер имат  краткотраен и ограничен ефект.
Държавният бюджет на България постави акцент върху социалните мерки и правителството на Пламен Орешарски направи заявка, че ще работи за най-добрата социална политика и за осигуряване на заетост. Министерството на труда и социалната политика получи бюджет от над 1 млрд. лева.

Част от тези мерки са повишаването на размера на минималната работна заплата до 340 лева, а също и сумата за отглеждане на малко дете. Тези действия имат двояк ефект - не се решава проблемът с увеличаващите се хора, които работят, но остават бедни и до някаква степен повишението на минималната работна заплата натоварва допълнително работодателите. Проблемът с кадрите, които бизнесът търси, остава нерешен и трудностите на пазара на труда ще се задълбочават. И в момента има много хора с ниска квалификация и е логично те да остават встрани от обявените свободни работни места. Заедно с това икономическият натиск принуждава работодателите да бъдат по-взискателни към кадрите си.

Много млади хора излизат от гимназиите и университетите без ясна професия и без практически умения. Все по-често в България ще се налага висшистите да работят нискоквалифициран и съответно нископлатен труд. И сега едва една четвърт от завършилите висше образование хора работят на позиции, изискващи висше образование. Съответно и половината от висшистите, които са си намерили работа, са на длъжности, изискващи по-ниска образователна степен.

Значителна част от българите са сменили поне веднъж работното си място през изминалите две години, а много от тях са били в групата на безработните за по няколко месеца. Това отново е негативен фактор за работодателите, които не могат да достигнат лесно до нужния им квалифициран персонал. Не е достигнат и желаният ръст при производителността на труда, който е и основният фактор за повишаване на доходите. 2013-а година си отиде със замразени заплати. При повече от половината работещи нямаше промяна в размера на трудовото възнаграждение, показаха данни на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ. При 30% дори възнагражденията намаляват спрямо 2012 година и само при 16% има повишение.

В началото на 2014 година отново си припомнихме, че България е на водещо место по рано отпадане на децата от училище. Резултатът е, че във важни сектори на икономиката липсват достатъчно подготвени кадри, предимно специалисти със средно образование. Това изкривява пазара на труда и недостатъчно добри професионалисти имат неоправдано високи очаквания за заплащане на труда им. В някои сектори работодателите са принудени сами да създават кадрите, които са нужни да специфичната им дейност. В много браншове се налага и допълнително обучение на работното място. Като цяло обаче работодателите ограничават инвестициите в квалификацията на работниците си. По данни на КНСБ едва 20% от работодателите са вложили средства в квалификацията на хората си. Малко фирми осигуряват възможност за кариерно развитие на своите служители.

На този фон всеки трети млад човек (до 25 години) в България е без работа. Необходима е коренно различна политика за решаване на проблемите на пазара на труда, за повишаване на производителността и ръст на доходите на българите. Това означава въвеждане на нова образователна система, например по моделите на Германия и Австрия (дуална образователна система) и цялостна реформа в трудовото законодателство. Тези мерки за България са закъснели с години и бърза промяна на критичната ситуация на пазара на труда не може да се очаква.

  

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |