Събития Стабилизация на пазара и растеж в строителството през 2014 г.

Стабилизация на пазара и растеж в строителството през 2014 г.

Неделя, 05 януари 2014 г., 16:14
Размер на буквите

Стабилизация на пазара и растеж в строителството през 2014 г.В сферата на строителството има сериозно раздвижване и това означава, че и в ред други отрасли то налице. Усвояваме инвестиции в хранително-вкусова промишленост, преработвателна промишленост, енергетика, химия и металургия и др. Трудно намираме подизпълнители, което означава, че много от фирмите в региона са ангажирани, казва Живко Стоянов, маркетинг директор на Монтажинженеринг АД. И очаква през 2014 г. продължаваща стабилизация на пазара и растеж.

- Г-н Стоянов, каква финансова година приключи за  Монтажинженеринг АД?

- На фона на последните години, 2013 г. е една от силните. Реализирахме над 10 млн. лева нетни приходи от строително-монтажни дейности, което е със 130% ръст спрямо предходната година. Достигнахме нивата от 2007 г., когато дружеството не беше засегнато от кризата. При нас тя се усети в последното тримесечие на 2011 г. и първото полугодие на 2012 г., но стабилизацията ни миналата година е видна и от отчетите, и от инвестициите, които направихме.

- Какви са инвестициите ви?

- За над 600 хил. лева. през юли закупихме производствената си база от държавното дружество Монтажи ЕАД и направихме реконструкция за още 100 хил. лева. По оперативна програма Конкурентоспособност изпълнихме проект за 505 хил. лева, като инсталирахме и в момента експлоатираме ново технологично оборудване.
Общо над 2 млн. лева инвестирахме в дружеството през 2013 година.

Живко Стоянов е роден на 27 юни 1983 г. Завършил е американския университет City University of Seattle - специалност маркетинг. Магистър е по финансов мениджмънт. Женен, с дете.

- Бихте ли споделили кои бизнес проекти осигуриха забележителния ръст на дружеството през миналата година?

- Участваме в два от общо четирите мащабни промишлени проекти в страната. Единият е разширението на  КЦМ - Пловдив - изграждане на ново оловно производство, в който ние бяхме главен изпълнител на монтажните работи - метални конструкции, основно и спомагателно оборудване, тръбопроводи, изолации... Този проект започна в края на 2012 г. и ще продължи вероятно до юни 2014 г. Общата стойност на договора вероятно щедостигне 4,5 млн. лева. Другият е разширението на голям химически завод в Северна България. Там стартирахме преговорите от 2008 г., а реално изпълнение на поръчки - през юни 2013 г. Имаме рамков договор за изработка на метални конструкции за цялата продължителност на изпълнението, като до момента възложените поръчки са за около 1,2 млн. евро. Продължаваме да бъдем предпочитан контрактор за всички монтажни работи в две предприятия от хранително-вкусовата промишленост, където изпълняваме ремонти и изграждане на нови тръбопроводи, монтож на оборудване и общи реконструкции. Не успяхме да се класираме в разширенията на Аурубис и Лукойл.

- Как оценявате бизнес средата на вашия пазар?

- Видимо има раздвижване. В последните 10 години рядко се е случвало още в началото на декември предходната година да имаме яснота за договорите, които ще изпълняваме през следващата година, а 2014-а посрещнахме със серия готови договори. В момента имаме възложени метални конструкции със срок на доставка първото тримесечие на тази година. Имаме ангажиран капацитет от чуждестранна фирма за производство на метални конструкции през юли. Имаме подписан и предварителен договор за изграждането на проект под ключ в Западна България. Като член на консорциум имаме спечелен договор в EVN - Пловдив, а също и рамков договор за изработка на метални конструкции с две сериозни външни компании - скандинавска и английска. Компанията от скандинавския регион е наш дългогодишен клиент, а с английската фирма работим от средата на 2013 г. И двамата партньори ни възложиха сериозни поръчки и за 2014 г. Обещаващо е. Целта ни е да се насочим към външни пазари и за момента успяваме.

- Имаше ли сътресения със запазването на екипа по време на кризата и каква е актуалната ситуация с кадрите?

- Запазихме изцяло ядрото на фирмата - административния и инженерния персонал. Имаме дори нови попълнения. Ядрото - най-квалифицираните и работниците със средна квалификация, също бяха запазени, а през 2013 г. имаме 25% ръст на средносписъчния състав. Работейки, ние осигуряваме ангажираност и на наши подизпълнители от Стара Загора и региона, така че ако смятаме общо привлечения персонал, ръстът е с над 50%.

- Каква е структурата на управление на фирмата, осигуряваща такова оптимално присъствие на пазара?

- Монтажинженеринг, като наследник на бивша държавна структура, е дружество с много богат опит, доказан професионализъм и утвърдени пазарни позиции.
Ежегодно защитаваме всички наши сертификати за управление и качество във всички направления, като с гордост заявяваме, че утвърждаваме позицията си на изпълнител с най-високо качество в региона. Относно структурата на Монтажинженеринг, от 1991 г. то е частно акционерно дружество с основни акционери Павел Стоянов - изпълнителен директор, и Георги Георгиев - председател на Съвета на директорите. В края на миналата година настъпиха промени в разпределението на капитала на дружеството. Те са вече отразени официално в Търговския регистър. В резултат на това над 90% от акциите са съсредоточени в Павел Стоянов, който е действащ изпълнителен директор на дружеството. Официалните промени в състава на Съвета на директорите ще бъдат извършени през януари 2014 г. на общо събрание на акционерите и ще бъдат факт до края на февруари.

- Какво е очакването Ви за бизнеса през 2014 г. ?

- Фактът, че в нашата сфера има сериозно раздвижване, означава че и в ред други отрасли то вече е започнало, тъй като с дейността си Монтажинженеринг АД основно усвоява инвестициите в различни браншове - хранително-вкусова промишленост, преработвателна промишленост, енергетика, химия и металургия и др. Наличието на значими промишлени проекти още през 2012 г., означава увеличение на инвестициите за придобиване на дълготрайни материални активи в тези сфери на бизнеса. Друго доказателство за това е фактът, че трудно намираме подизпълнители, което означава, че много от фирмите в региона са ангажирани. През 2014 г. очакваме продължаваща стабилизация на пазара и умерен растеж.

Интервю: вестник Национална бизнес поща

  

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |