Събития Държавата иска да блокира социалните партньори от управлението на НЗОК

Държавата иска да блокира социалните партньори от управлението на НЗОК

Петък, 03 януари 2014 г., 15:43
Размер на буквите

Държавата иска да блокира социалните партньори от управлението на НЗОКБългарска търговско-промишлена палата се запозна с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване и категорично възразява срещу така определеното със законопроекта съотношение на броя представители на държавата и на представителите на социалните партньори в органите на управление на Националната здравноосигурителна каса (5-има представители на държавата от общо 9).

Чрез предлаганото разпределение се нарушава паритета на участие на държавата и на работодателските и синдикалните организации в решаването на стратегически въпроси, свързани с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). От друга страна, предвид съотношението между броя участници от държавата и предвидените кворуми и мнозинства при гласуване, представителите от държавната квота ще имат решаваща тежест при вземане на решения от органите на управление на Касата.

Така определеният брой от 5 държавни представители в общо 9-членен Управителен съвет на Касата е предпоставка единствено с гласовете от квотата на държавата да се вземат решения по съществени въпроси – контрол върху изпълнението на бюджета на НЗОК, върху дейността на НЗОК и върху оперативната дейност на директора ѝ, решение за предсрочно прекратяване на мандата на директора, за сключване на договори за заеми, за разходване на средства от резерва на НЗОК.

БТПП има възражение и във връзка с преминаването на съответните служители на НЗОК от служебно към трудово правоотношение. Със законопроекта следва изрично да се гарантира, че след предвиденото прекратяване на служебните им отношения със същите служители задължително ще се сключи трудов договор. В противен случай се създават основателни съмнения, че новата законова разпоредба може да бъде използвана за произволно отстраняване от длъжност на служители.

Българска търговско-промишлена палата категорично е готова да участва с предложения и становища в обсъждането на  мерки за повишаване на ефективността на здравноосигурителната система, за прозрачност и отчетност в дейността на НЗОК.

Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (проект)

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |