Събития Дечко Колев поиска държавата да купи дялове и от три негови предприятия

Дечко Колев поиска държавата да купи дялове и от три негови предприятия

Събота, 21 декември 2013 г., 21:02
Размер на буквите

Дечко Колев поиска държавата да купи дялове и от три негови предприятияРъководството на групата структуроопределящи предприятия в сферата на енергетиката в Старозагорски регион – Металик АД, Енергоремонт АД и Чугунолеене - Първомай АД, предложи с официално писмо до министъра на енергетиката Драгомир Стойнев държавата да придобие дялове и от изброените частни предприятия.

Председателя на Съвета на Директорите на трите предприятия инж. Дечко Колев иска държавата да направи това по подобие на оздравителния план, предвиждащ национализация на изправеното пред фалит предприятие Ремотекс Раднево ЕАД.

Копие от писмото е изпратено и до председателя на Парламентарната комисия по енергетика Рамадан Аталай, председателя на Парламентарната комисия по труда и социалната политика Корнелия Нинова, министъра на труда и социалната политика д-р Хасан Адемов и до министъра на финансите Петър Чобанов.
В случай, че според Вас най-ефективно е одържавяването на предприятия и финансирането им от държавата, предлагаме да открием процедура на преговори за закупуване от държавата, чрез БЕХ ЕАД, и на акции от капитала на Металик АД и дъщерните му предприятия – Енергоремонт - Гълъбово АД и Чугунолеене Първомай АД, които също са от ключово значение за нормалната работа на топло-електрическите централи от комплекса. Те притежават уникални машини и оборудване и опитен персонал, се казва в писмото, подписано от председателя на Съвета на директорите на трите предприятия, инж. Дечко Колев.

Дечко Колев поиска Металик АД и дъщерните му предприятия – Енергоремонт - Гълъбово АД и Чугунолеене Първомай АД искат да бъдат собственост на държавата

От 12 декември 2013 г. до днес ръководството на предприятията, свързани с Металик АД, изпрати общо три писма, адресирани до институциите, в които се критикува идеята за национализация на Ремотекс Раднево ЕАД. В писмото от 12 декември ръководството на Металик сигнализира, че идеята за национализация на Ремотекс Раднево е в нарушение на действащото европейско законодателство в областта на държавните помощи. Одържавяването на приватизираното през 2002 година дружество ще доведе и до изкривяване на конкуренцията в сектор енергетика и минна промишленост в региона. Не споделяме тиражираните в публичното пространство твърдения, че Ремотекс Раднево ЕАД е структуроопределящо в областта предприятие и единствено би могло да задоволи оперативните нужди на държавното Мини Марица изток ЕАД. Справка в публичния регистър на обществените поръчки, воден от АОП, показва недвусмислено, че в страната функционират и други дружества, които предлагат същите изделия и услуги на конкурентни цени. В последните години дружеството ни Металик АД инвестира в закупуване на оборудване и машини, позволяващи да изпълняваме дейностите от ремонтната програма както на Мини Марица изток ЕАД, така и на топлоелектрическите централи от Маришкия басейн. Предоставянето на държавни субсидии извън регламента на едно от предприятията в сектора застрашава конкуренцията и е в разрез с принципа на равнопоставеност на търговските субекти, независимо от формата на собственост, който принцип е залегнал в Договора за създаване на Европейската общност., се казва в писмото.

При новината за посещение на министър Стойнев в Ремотекс Раднево ЕАД на 20 декември ръководството на Металик АД своевременно отправи покана към енергийния министър да посети и частните предприятия в Стара Загора, Гълъбово и Първомай и се запознае с многобройните им проблеми, свързани предимно със забавени плащания по договори от страна на държавни предприятия от енергетиката и жп-транспорта. Генезисът на проблемите е в политиката, провеждана от големите държавни предприятия от структурата на Български енергиен холдинг ЕАД (БЕХ), а именно НЕК ЕАД, Мини Марица изток ЕАД и ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД. Поради забавяне на плащанията от страна на НЕК ЕАД към производителите на електрическа енергия последните също просрочват дължимите възнаграждения на предприятията, извършващи доставки и услуги в сектора. По този начин организациите, спечелили договори за обществени поръчки, се изправят пред криза в ликвидността и в крайна сметка са принудени да работят под себестойност след отчитане на цената на финансовия ресурс. Именно такова забавяне на плащанията от страна на Мини Марица изток ЕАД доведе до финансовия колапс Ремотекс Раднево ЕАД. Със същите трудности се сблъскват и останалите, също структуроопределящи предприятия в региона – в това число и Енергоремонт-Гълъбово АД, гр. Гълъбово, Металик АД, гр. Стара Загора и Чугунолеене Първомай АД, към които отново държавни предприятия (Мини Марица изток ЕАД, БДЖ Холдинг ЕАД и др.) имат просрочени задължения в огромни размери.

Въпреки неосъществената засега среща, ръководството на Металик АД остава на разположение за конструктивен диалог с министър Стойнев по проблемите на енергийния отрасъл.

Прилагаме трите писма, изпратени до съответните институции.

* * *

До
Президента на Република България
Господин Росен Плевнелиев
До
Председателя на Парламентарната комисия по енергетика
Господин Рамадан Аталай
До
Министъра на труда и социалната политика
Д-р Хасан Адемов
До
Министър-председателя на Република България
Доц. д-р Пламен Орешарски
До
Министъра на икономиката и енергетиката
Господин Драгомир Стойнев
До
Председателя на Съвета на директорите
На „Български енергиен холдинг” ЕАД
Инж. Георги Христозов
До
Ръководителя на Представителството на
Европейската комисия в България
Господин Огнян Златев
До
Омбудсмана на Република България
Господин Константин Пенчев

ОТНОСНО: план за национализация на „Ремотекс Раднево” ЕАД, гр. Раднево

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ и ГОСПОДА МИНИСТРИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото писмо бихме искали да Ви сигнализираме за потенциална възможност за незаконосъобразност и нецелесъобразност при евентуално придобиване от държавата на мажоритарен дял от дружество „Ремотекс Раднево” ЕАД, гр. Раднево.
От средствата за масова информация узнахме, че се подготвя „национализация” на предприятието, което, пак по данни от медиите, е пред финансов колапс, като дължи над 3,5 милиона лева за трудови възнаграждения и има над два милиона лева публични задължения и 15 милиона банков кредит.
Считаме, че придобиването и предоставянето на средства на българската държава за оздравяване на дружеството би евентуално осъществило нарушения на действащото европейско законодателство в областта на държавните помощи. В Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) държавната помощ се определя като предимство от какъвто и да е характер, предоставено избирателно на едно или повече предприятия от националните власти и е изрично забранена в чл. 107 ДФЕС, с изключение на ясно разписани хипотези, които в случая не са налице.

Одържавяването на приватизираното през 2002 година дружество ще доведе и до изкривяване на конкуренцията в сектор „енергетика и минна промишленост” в региона. Не споделяме тиражираните в публичното пространство твърдения, че „Ремотекс Раднево” ЕАД е структуроопределящо в областта предприятие и единствено би могло да задоволи оперативните нужди на държавното „Мини Марица изток” ЕАД. Справка в публичния регистър на обществените поръчки, воден от АОП, показва недвусмислено, че в страната функционират и други дружества, които предлагат същите изделия и услуги на конкурентни цени. В последните години дружеството ни „Металик” АД инвестира в закупуване на оборудване и машини, позволяващи да изпълняваме дейностите от ремонтната програма както на „Мини Марица изток” ЕАД, така и на топлоелектрическите централи от Маришкия басейн. Предоставянето на държавни субсидии извън регламента на едно от предприятията в сектора застрашава конкуренцията и е в разрез с принципа на равнопоставеност на търговските субекти, независимо от формата на собственост, който принцип е залегнал в Договора за създаване на Европейската общност. Адекватни мерки в тази ситуация биха били своевременно изплащане на дължимите възнаграждения на ВСИЧКИ доставчици от страна на секторните възложители, които са държавни предприятия („Мини Марица изток” ЕАД и „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД), а също и равнопоставеност, ясни правила и добро планиране при възлагането на обществени поръчки. Монополизирането от държавата на ремонтната дейност в „Мини Марица изток”, освен че като краен резултат ще оскъпи продукта на мините и оттук и цената на електроенергията като цяло, също може да стане причина за дестабилизиране на останалите частни предприятия, чиито работници и служители да са следващите стачкуващи или безработни от региона.

Не на последно място, опасяваме се, че придобиването на дял от „Ремотекс Раднево” ЕАД от държавно дружество би осъществило състав на административно нарушение по смисъла на Закона за обществените поръчки.

Вярваме, че адекватната реакция на държавата не може да предвижда нарушения на европейското и националното законодателство и да фаворизира определени частни субекти за сметка на други. Наред с това „национализацията” и държавното управление във всички сфери на икономиката се приемат от икономическата теория, а и в практиката като неефективни. В ситуация на безпрецедентна криза в енергетиката и предвид тежкото състояние на „Мини марица изток” необяснимо е желанието да се придобие контрол върху още едно предприятие в затруднение, за което да се инвестират държавни, т.е. на данъкоплатците, средства. Въпреки солидарността ни с работниците, останали без заплати, считаме, че правилните мерки не включват придобиване на мажоритарен дял от предприятието от страна на държавата, което както по-горе описахме, по-скоро ще задълбочи социалните проблеми на Старозагорска област и може да стане причина за санкции към Република България от страна на Европейската комисия.

Настояваме за законосъобразно, а също и целесъобразно и рационално разходване на държавните средства, които се формират именно от данъците на работещите и ефективно управлявани предприятия, вместо същите да „потъват” за покриване на задължения, генерирани от лошо управление на частно търговско дружество. Готови сме да сезираме компетентните органи в страната, както и на Европейската общност за евентуални нарушения при стартиране на процедура за одържавяване на „Ремотекс Раднево” ЕАД.

12.12.2013 г.    С уважение (инж. Дечко Колев)

* * *

До
Министъра на икономиката и енергетиката
Господин Драгомир Стойнев
Копие до:
Председателя на Парламентарната комисия по енергетика
Господин Рамадан Аталай
Председателя на Парламентарната комисия по труда и социалната политика
Госпожа Корнелия Нинова
Министъра на труда и социалната политика
Д-р Хасан Адемов

ОТНОСНО: покана за среща в „Металик” АД и/или „Енергоремонт - Гълъбово” АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

От средствата за масова информация узнахме, че днес 20.12.2013 г., в 13.30 часа, ще посетите „Ремотекс Раднево” ЕАД за среща с работниците на предприятието. В тази връзка с настоящото Ви каним да посетите и „Металик” АД, гр. Стара Загора и/или „Енергоремонт-Гълъбово” АД в удобно за Вас време.
Целта на предложението ни е да Ви запознаем с проблемите в сектор енергетика от гледна точка на изпълнител на обществени поръчки с възложители предприятията от комплекса „Марица изток”, в частност „Мини Марица изток” ЕАД и „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД. Считаме, че проблемите както на „Ремотекс Раднево” ЕАД, така и на останалите предприятия, извършващи доставки и услуги в енергетиката, са причинени именно от недалновидното и некоректно поведение на възложителите (чиито работници и служители обаче получават редовно трудовите си възнаграждения), изразяващо се в едностранно определяне на необосновано дълги срокове за плащане, просрочване на дължими плащания в големи размери, липса на сигурност за изпълнителите поради неправилно планиране, спорадичност на заявките, неяснота на сключваните договори за обществени поръчки.

Затова намираме за неетично държавата да влиза в ролята на спасител само за едно от дружествата, чиито проблеми са възникнали именно поради действията на държавните предприятия. С аналогични проблеми се сблъсква и нашето дружество, както и дъщерните му дружества „Енергоремонт-Гълъбово” АД и „Чугунолеене Първомай” АД, управленските екипи на които обаче съумяват до момента да защитят законните интереси на дружествата и на работещите в тях благодарение на ефективната си работа и инвестициите в съвременни технологии квалификация на персонала.

Вярваме, че можем да си бъдем взаимно полезни при набелязване на адекватни и целесъобразни мерки, които повереното Ви ведомство да предприеме за целите на стабилизиране на предприятията от ремонтния сектор в енергийното сърце на България. Такива са: ясни правила при възлагане на обществените поръчки, равнопоставеност на участниците и недопускане на дискриминация, спазване на договорните задължения от страна на държавните предприятия. Инцидентното финансово подпомагане на предприятие в затруднение вместо да постигне ефекта на стабилизиране в сектора само би допринесло за задълбочаване на проблемите, неефективно разходване на държавни средства и евентуално създаване на затруднения за останалите частни предприятия от бранша и нова вълна работници, на които работодателите не могат да изплатят възнаграждения.
Очакваме потвърждение за предложената среща.

20.12.2013 г. 
С уважение: инж. Дечко Колев, председател на СД на „Металик“ АД

* * *

До
Министъра на икономиката и енергетиката
Господин Драгомир Стойнев
Копие до:
Председателя на Парламентарната комисия по енергетика
Господин Рамадан Аталай
Председателя на Парламентарната комисия по труда и социалната политика
Госпожа Корнелия Нинова
Министъра на труда и социалната политика
Д-р Хасан Адемов
Министъра на финансите
Господин Петър Чобанов

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Поканата ни за среща с Вас за вчера, 20.12.2013 г., остана без отговор, като предполагаме, че програмата Ви не е позволила предвид продължилите преговори в град Раднево. С настоящото бихме желали да изложим съображенията си да поискаме въпросната среща.

Убедени сме, че затрудненията пред сектор енергетика и частност в източномаришкия басейн, са много по-задълбочени от неплатежоспособността на едно от предприятията, извършващи ремонт на енергетично и минно оборудване – „Ремотекс Раднево” ЕАД. Генезисът на проблемите е в политиката, провеждана от големите държавни предприятия от структурата на „Български енергиен холдинг” ЕАД (БЕХ), а именно „НЕК” ЕАД, „Мини Марица изток” ЕАД и „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД. Поради забавяне на плащанията от страна на НЕК ЕАД към производителите на електрическа енергия последните също просрочват дължимите възнаграждения на предприятията, извършващи доставки и услуги в сектора. По този начин организациите, спечелили договори за обществени поръчки, се изправят пред криза в ликвидността и в крайна сметка са принудени да работят под себестойност след отчитане на цената на финансовия ресурс. Именно такова забавяне на плащанията от страна на „Мини Марица изток” ЕАД доведе до финансовия колапс „Ремотекс Раднево” ЕАД.

Със същите трудности се сблъскват и останалите, също структуроопределящи предприятия в региона – в това число и „Енергоремонт-Гълъбово” АД, гр. Гълъбово, „Металик” АД, гр. Стара Загора и „Чугунолеене Първомай” АД, към които отново държавни предприятия („Мини Марица изток” ЕАД, БДЖ Холдинг ЕАД и др.) имат просрочени задължения в огромни размери. Вече очертахме политиките, които могат да се проведат за целите на стабилизиране на предприятията от ремонтния сектор в комплекса „Марица изток”. Такива са: ясни правила при възлагане на обществените поръчки, равнопоставеност на участниците и недопускане на дискриминация, спазване на договорните задължения от страна на държавните предприятия, ликвидиране на междуфирмената задлъжнялост в сектора и рационално планиране на доставките.

В случай, че според Вас обаче най-ефективно е одържавяването на предприятия и финансирането им от държавата, предлагаме да открием процедура на преговори за закупуване от държавата чрез „БЕХ” ЕАД и на акции от капитала на „Металик” АД и дъщерните му предприятия – „Енергоремонт-Гълъбово” АД и „Чугунолеене Първомай” АД, които също са от ключово значение за нормалната работа на електрическите централи от комплекса, притежават уникални машини и оборудване и опитен персонал.

Оставаме на разположение за конструктивен диалог по проблемите на енергийния отрасъл, като вярваме, че държавата в лицето на поверените Ви ведомства ще реализира последователни и законосъобразни мерки в защита на законните интереси на всички засегнати страни.

21.12.2013 г.    

С уважение: инж. Дечко Колев (председател на СД на „Металик“ АД, „Енергоремонт Гълъбово“, „Чугунолеене“ Първомай)

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |