Събития Безработицата в община Стара Загора през ноември е 6,24%, в страната - 11,52%

Безработицата в община Стара Загора през ноември е 6,24%, в страната - 11,52%

Сряда, 18 декември 2013 г., 15:57
Размер на буквите

Безработица община Стара Загора 6,24%, в страната 11,52%Безработицата в страната през месец ноември продължи да нараства и равнището й достигна 11,52%. Спрямо предходната година за същия период има намаление с 0,18%. По данни от административната статистика на Агенция по заетостта, през ноември в бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 14 698 безработни и равнището на безработица е 9,95%.

Спрямо октомври 2013 година равнището на безработица нараства с 0,27 процентни пункта. С най-ниско равнище на безработица е община Стара Загора, а с най-високо – община Николаево. Броят на регистрираните безработни в Дирекция Бюро по труда Стара Загора през ноември нараства с 20 лица. Регистрирани са 5021 безработни. Равнището на безработица е 6,36%, като увеличението е с 0,05% спрямо предходния месец, но намалението спрямо предходната година за същия месец е осезаемо – с 0,62%. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора - регистрирани безработни 4883, равнище на безработица - 6,24%; община Опан - регистрирани безработни 138, равнище на безработица – 21,94%.

В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 2974 (58,69%). Намалението е с 0,2 пункта. С 8% намалява броят на новорегистрираните безработни (747 през ноември, при 804 през октомври), като 407 (50,6%) са освободени от частния сектор.

Динамика и структура на заетостта
През месеца са обявени 281 работни места. Заявените работни места на първичния пазар са 211, с 1,05% повече от заявените през октомври. Частният сектор е заявил 132 места, 62,5% от местата. Делът му се увеличава с 2,5% за месец октомври. През октомври 52,8% от обявените работни места са с работнически специалности.

По програми за заетост и по схеми на оперативна програма Развитие на човешките ресурси през октомври са обявени 47 работни места.
Започналите работа през октомври са 317, в т.ч. жени – 200, младежи до 29 години - 93, с висше образование - 99, продължително безработни – 78 (с 24 повече спрямо октомври).

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |