Събития ЦИЕС работи за успеха на фирмите от Стара Загора

ЦИЕС работи за успеха на фирмите от Стара Загора

Неделя, 08 декември 2013 г., 13:18
Размер на буквите

Център за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС) ЕООД - Стара ЗагораЦентърът за изпитване и европейска сертификация предлага услуги, свързани с пълния набор от нормативни изисквания, които законодателят поставя пред фирмите по отношение на качеството на продуктите, околна среда, безопасност на труда, квалификация на работниците и още много други. Работим с хиляди фирми от България и извън страната, а за предприятията от Стара Загора правим специални предложения и отстъпки, казва инж. Благовеста Шинева, управител на ЦИЕС.

- Г-жо Шинева, краят на всяка календарна година е време за равносметка. Каква е Вашата в професионален план?

- Вече повече от 11 години ЦИЕС е на българския пазар в областта на изпитванията и сертификацията на технически продукти, сертификацията на системи за управление, техническия надзор, контрола, обследването за енергийна ефективност и обученията. Не можем да не сме доволни от факта, че клиентите ни се увиличават с всяка изминала година. Водещи български и чуждестранни компании, сред които, Лукойл, OMV, Кнауф, Брамак, Винербергер, Сен Гобен Вебер, Айгер, Теси, Баумакс, Идеал Стандарт и много други са наши клиенти. Силни старозагорски фирми също ни се довериха и са ни постоянни клиенти - Пи Ес Ай, Ате Пласт, Клас Бойчев, Община Стара Загора.

инж. Благовеста Шинева

Работим и за клиенти от Белгия, Гърция, Турция, Сърбия, Англия, Русия, Южна Корея, Израел. И знаете ли, като че ли дори сме повече познати в България и навън, отколкото в родната Стара Загора, а за фирмите от региона правим специални предложения и отстъпки. ЦИЕС предлага услуги, свързани с пълния набор от нормативни изисквания, които законодателят поставя по отношение на качеството на продуктите, околна среда, безопасност на труда, квалификация на работниците и т.н. Така улесняваме бизнеса на всички икономически оператори. Доверявайки се на нас, те защитават собствения си интерес да бъдат в крак със законодателните изисквания на България и на Европейския съюз. Неслучайно нашият девиз е Подписът на доверието. Невероятен екип от 50 млади специалисти с необходимата квалификация защитава тази максима с компетентност и обоснованост на своите оценки.

Инж. Благовеста Шинева е управител на Център за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС) ЕООД - Стара Загора, от самото създаване на компанията. Член е на УС на Български институт за стандартизация. Член е на Националния съвет по метрология. Председател е на Форума на нотифицираните органи в България. Занимава се и с обществена дейност. Член е на Клуба на работодателя в Стара Загора и на Граждански клуб ЛИПА.

- Коя от многобройните услуги, които предлагате на бизнеса, е най-търсена?

- Трудно ми е да определя, защото всички наши услуги са свързани с покриване на задължителни нормативни или пазарни изисквания. Все пак, ЦИЕС се идентифицира с продуктовата сертификация и лабораторни изпитвания, които извършва, но сертификацията на системи за управление също е сред най-търсените. ЦИЕС е акредитиран от Българската служба за акредитация да извършва сертификация на системи за управление по международните стандарти ISO 9001, IS014001, BSOHSAS 18001. Издадените от нас сертификати са признати във всички европейски страни. Сертифицирали сме над 70 български фирми от сферата на услугите и производството.

- Работите и в сферата на енергийната ефективност...

- Да, тази услуга все повече набира скорост и тепърва ще става още по- атрактивна и търсена. ЦИЕС извършва обследване на сгради и сертифициране от  категория А или Б за съответния клас на енергопотребление. Освен това правим обследване за енергийна ефективност на промишлени системи. То е задължително за всяка промишлена система с годишно потребление над 3000 MWh и се извършва на всеки 5 години.

- Освен със сертификация се занимавате и с професионално обучение. В какви сфери е то?

- ЦИЕС предлага на курсисти от всички възрасти големи възможности за обучение и преквалификация за придобиване на нови знания и умения и за подобряване на тяхната професионална квалификация.

Лицензираният Център за професионално обучение е с широк обхват от дейности. Разполагаме с отлична база и оборудвани модерни зали и креативни преподаватели.
Обучаваме кадри по 20 професии и 30 специалности - заваряване, строителство, маркетингови проучвания и др. Организираме първоначални и периодични курсове и инструктажи за различни видове правоспособности, квалификационни групи по електробезопасност; длъжностни лица за здравословни и безопасни условия на труд. Имаме и опит в провеждането на курсове по ключови компетенции - това са чуждите езици и компютърната грамотност. В същото време правим регулярно семинари с водещи лектори в сферата на своите компетенции - СЕ маркировка, системи за управление и др. Те са предназначени да осигурят и актуализират знанията на обучаемите в съответствие с новите изисквания на икономическото и информационното общество и бизнеса.

През месец декември 2013 г. стартира електронна платформа за дистанционно обучение, която е много ефективно и удобно място за обучение, с лесна навигация!

- Какви други услуги предлага ЦИЕС?

- Органът за контрол извършва контрол и издава доклади от контрол за безопасност на детски площадки за игра, и сертификати за контрол на електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V, електрозащитни средства, физични и химични фактори на работната среда.

А Органът за технически надзор на съоръжения с повишена опасност извършва регистрация и технически надзор на повдигателни съоръжения, стационарни котли, съдове под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, асансьори, газови съоръжения и инсталации и др.

И накрая - наближават най-светлите коледни празници. Иска ми се да пожелая на гражданите на Стара Загора да се радват и да подкрепят всяка успяла компания от нашия град, за да градим с общи усилия благоприятна за бизнеса среда.

Интервю: вестник Национална бизнес поща

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Статии с подобно съдържание

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |