Събития МИЕ: Цената за изкупуване на енергия от ВЕИ е почти 10 пъти по-висока от тази на АЕЦ Козлодуй

МИЕ: Цената за изкупуване на енергия от ВЕИ е почти 10 пъти по-висока от тази на АЕЦ Козлодуй

Понеделник, 02 декември 2013 г., 17:01
Размер на буквите

Цената за изкупуване на енергия от ВЕИ е почти 10 пъти по-висока от тази на АЕЦ КозлодуйВъвеждането на такса от 20% върху преференциалната цена при задължително изкупуване на електрическа енергия, произведена от вятърна и слънчева енергия, се отнася само за регулирания пазар. Таксата няма да се дължи за приходите от производството и заради това не е квазиданък, се казва в позиция на Министерството на икономиката и енергетиката.

Днес производителите на вятърна и соларна енергия протестираха пред сградата на Министерството на икономиката и енергетиката в София срещу намерението на управляващите да въведат 20-процентна такса върху приходите им.

Подобни мерки се прилагат и от други европейски законодателства, дори с ретроспективно действие като Чехия, където е въведен данък върху преференциалните цени от 26 до 28%, и Гърция – 30%. Мерки, свързани с реформиране на схемата за подпомагане на възобновяемата енергия, са предприети от Италия, Испания, Румъния и Обединеното Кралство, заявяват от министерството.

Обхватът на таксата също така е твърде стеснен до сделките на регулиран пазар на електрическа енергия на преференциални цени. Производителите сами са избрали търговията на регулиран пазар с преференциални цени, а държавата е въвела по-благоприятно за тях третиране и е задължила обществения доставчик да изкупи цялото количество произведена енергия. При промяна на средата законодателят е в правото си да въведе и такси за произведената и изкупена по преференциални цени електроенергия.

В Насоките на Европейската комисия за държавна намеса в електроенергийния сектор от 5 ноември 2013 г. ясно е казано, че "преференциалните цени са приложими с цел поддържане на ниски нива на рисковете за инвеститорите в нови технологии. С развитието на технологиите, техният дял от производството достига значителен дял от пазара, така че този вид защита не е необходим и следва да бъде прекратен в рамките на определен период от време".

Съгласно Директива 2009/28/ЕО производството на ел.енергия от ВЕИ до 2020 г. в България трябва да достигне 16%. Към момента производството на ел. енергия от ВЕИ, е близо 15%. За сравнение инсталираните мощности от фотоволтаици са над 1000 МВт и още 680 МВт – от вятърни централи.

Преференциалните цени за производство на електрическа енергия от ВИ не отчитат конкретни стойности на индивидуален инвестиционен проект, а осреднени такива на основата на официални източници и международния опит, коригирани със специфичните за България обстоятелства.

Преференциалните цени за изкупуване на енергия от ВЕИ, определени от ДКЕВР за 2013 г., достигат 353 лева за МВтч. За сравнение изкупната цена на електрическа енергия от АЕЦ Козлодуй е 37,75 лева за МВтч., а тази произведена от ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД е 63,14 лева за мегаватчас. В този смисъл таксата е и мярка, която ще е стъпка към преодоляването на резките разлики между цените на различните производители, работещи на регулирания пазар и ще има като ефект балансирането на електоренергийната система, се казва в становището на Министерството на икономиката и енергетиката.

Трябва да се подчертае, че таксата за производителите на електрическа енергия от слънчева и вятърна енергия не е такса върху приходите на тези производители и в този смисъл не представлява квазиданък. Търговията на свободния пазар, износът на електроенергия, както и енергията произведена за задоволяване на собствени нужди е изцяло освободена от такси. Внесеното предложение от народните представители не предвиждат въвеждането на обратна сила на закона. Таксата няма действие по отношение на изкупена електрическа енергия на преференциални цени за някакъв минал период, а само за бъдещо изкупуване след приемането на закона.

Таксата, която ще следва да бъде удържана, е нормативно признат разход, т.е. той в крайна сметка ще намали и корпоративния данък, който следва да се заплаща от производителите на електрическа енергия от слънчева и вятърна енергия, коментират от министерството.

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |